SmartTram#1

Projektin nimi
SmartTram#1
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
4.300 M€
Aikataulu
2019-01 - 2020-12
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Liiketoimintamallit ja -potentiaali
Mallinnus, simuloinnit
Tekninen kehitys
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Raideliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Ajoneuvoteknologia
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

SmartTram-ekosysteemin tavoitteena on tulla kansainvälisten markkinoiden houkuttelevimmaksi raitiovaunuun integroitujen toimintojen ja palveluiden tuottajaksi pääkohteena kestävää ja käyttäjäkeskeistä liikennejärjestelmää toteuttavat kaupungit. Teknologisena fokuksena on toteuttaa matkustaja- ja elinkaaripalveluiden osalta maailman paras raitiovaunu sekä tuottaa raitiovaunujen turvallisuutta ja joustavuutta lisääviä ratkaisuja kohti autonomista liikennettä.

Vuosina 2019-2020 toteutettavassa innovaatiovaiheessa ekosysteemi keskittyy raitiovaunun automatisointiratkaisuihin ja tietojärjestelmiin, suunnittelua ja mallinnusta tukeviin simulointeihin sekä ekosysteemipohjaiseen liiketoimintaan.

VTT toimii ekosysteemissä ankkuriyritys Skoda Transtechin innovaatiokumppanina ja tutkimushankkeiden koordinaattorina. Tampereen Raitiotie Oy ja Helsingin kaupungin liikennelaitos mahdollistavat erilaiset kokeilut Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Muut tämän vaiheen hankeosapuolet ovat Mevea, Mipro, 3D Talo, Tampereen Raitiotie, Business Tampere, Tampereen kaupunki, Helsingin kaupungin liikennelaitos, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto.

Muut kommentit
SmartTramin toisen innovaatiovaiheen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2019 lopulla pääteemoina ennakoiva tilannetietoisuus, käyttäjäkeskeiset ratkaisut ja vaikuttavuus. Raitiovaunuihin kytkeytyviin liikenne- ja liikkumispalveluihin pureutuva kolmas innovaatiovaihe on tarkoitus käynnistää vuonna 2020.
Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
Smart Mobility -ohjelma (Business Finland)