ESTEVAPAA

Name of Project
Esteettömän itsenäisen liikkumisen vaikeuksien ja palveluiden analyysikehikko
Coordinator
Kotimainen yhteyshenkilö
Budget
0.050 M€
Schedule
2018-11 - 2019-06
Type of Project
Concepts
Environment
Urban
Rural
Road
Rail
Themes
Information and mobility services
User needs and experiences
Interoperable services (incl. logistics)
Abstract

Projektin tavoitteena on määrittää toimimisesteisten käyttäjien tarpeiden yhtäläisyyksien ja erojen pohjalta profiileita, joiden kautta tunnistetaan puutteita itsenäisen esteettömän liikkumisen palvelutarjoamassa. Projektin aikana kartoitetaan alustavasti IoT-pohjaisia potentiaalisia esimerkkiratkaisuita eri käyttäjäryhmien tarpeisiin sekä havaittuihin puutteisiin. Projektin tuloksena on analysointikehikko eri tavoin toimimisesteisten itsenäisen ja esteettömän liikkumisen haasteiden ja tarpeiden tunnistamiseen.

Relations (incl. programs, calls)
Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi - Toimenpideohjelma 2017-2021 (LVM:n julkaisuja 8/2017)