Liikenteen sähköistymisellä vähennetään päästöjä – mutta millä muulla voisimme vaikuttaa kaupunkiliikenteeseen? Systeemidynaaminen mallinnus vaikutusten arvioinnin välineenä

TransDigi kutsuu mukaan kaupunkiliikenteen päästöjen vähentämistä käsittelevään webinaariin 23.6.2021, klo 14.00–15.30.

Suomen liikenteen kasvihuonekaasupäästöt tulisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on haastava ja aikaa on enää vajaat yhdeksän vuotta. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan kaikki käytettävissä olevat keinot.

Liikenteen sähköistymisen ohella kulkutapavalinnoilla voi olla merkittävä rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä erityisesti kaupunkiseuduilla, joilla on hyvä joukkoliikenneverkosto ja jossa etäisyydet mahdollistavat monille kävelyn ja pyöräilyn. Tiedämme kohtalaisen hyvin, millaiset tekijät ohjaavat kulkutavan valintoja. Näitä ovat muun muassa kulkutavan kustannukset ja palvelutaso, kulkutavan käytön hyväksyttävyys, ympäristön paine ja sosiaaliset normit. Kokonaisuuden monimutkaisuus ja tarkan tiedon puute kuitenkin vaativat vaikutusten arvioinnilta kykyä hallita useita epävarmuuksia kerralla.

Webinaarissa esittelemme ja toivomme kommenttejanne rakentamaamme simulaatiomalliin, joka kuvaa eräiden päästövähennystoimenpiteiden vaikutuksia kulkutapajakaumaan Helsingin seudulla. Mallin tarkoituksena on tunnistaa keinoja, joilla on suurin vaikutuspotentiaali epävarmuuksista huolimatta. Tavoitteenamme on, että mallia voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää päätöksenteon tukena kaupunkiseutujen fossiilittoman liikenteen tiekarttojen ja vaikutusarvioiden laadinnassa.

Vie ajankohta kalenteriisi ja ilmoittaudu viimeistään 21.06.2021.

Ilmoittautuminen >>


Tervetuloa!

Webinaarisarja jatkuu syksyllä lomakauden jälkeen, jolloin käsitellään muun muassa droneja ja automaattiseen ajamiseen liittyviä tutkimustuloksia.
 

 

 

Tags