PayiQ

 • TrustedMaaS

  Personalization, Privacy and Quality Control for MaaS with Blockchain

  Mobility as a service (MaaS) is a unifying platform for different transport services for a personalized journey with a single ticket. Blockchain is a distributed and immutable transaction ledger that provides trust between two actors without a need for a trusted third party. Blockchain is a clear candidate technology to solve some of the challenges presented in current MaaS platforms implementations.

 • VAMOS!

  Value Adding Mobility Services

  VAMOS! -projekti toimii avoimena ekosysteeminä, jossa kehitetään yritysvetoisesti liikkumiseen liittyviä palveluyhdistelmiä - lisäarvopalveluita liikkumiseen ja liikkumista lisäarvopalveluna.

 • Living Lab Bus

  Living Lab Bus (LLB)

  Living Lab Bus -hanke tarjoaa joukon normaalissa liikenteessä olevia sähköbusseja avoimeksi kehitys- ja kokeiluympäristöksi halukkaille tahoille. Hankkeen tavoitteena on tukea ja nopeuttaa erilaisten palveluiden ja teknologioiden kokeilua oikeassa toimintaympäristössä, mahdollistaen kokemukset ja palautteen tavallisilta käyttäjiltä.