AiRMOUR

Projektin nimi
Enabling sustainable AiR MObility in URrban contexts via use cases in emergency and medical services
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
6.000 M€
Aikataulu
2021-01 - 2023-12
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Liiketoimintamallit ja -potentiaali
Mallinnus, simuloinnit
Pilotointi
Skenaariot, ennakointi
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Ilmaliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Sähkö- ja polttokennoajoneuvot
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Liikenteenhallinta ja tilannekuva
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Yksityisyys ja tietoturva
Älykäs infra
Infran ICT (tietoliikenne, IoT)
Hubit ja terminaalit
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

EU-rahoitteisen AiRMOUR-hankkeen tavoitteena on tutkia ja edesauttaa uusien ilmailumuotojen käyttöönottoa kaupunkiolosuhteissa. Tästä uudesta tavasta liikkua halutaan tehdä turvallista, hiljaista ja edullista, jotta ilmakantoisten kulkuneuvojen käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa.

Kaupunki-ilmailu (Urban Air Mobility, UAM) tarjoaa mahdollisuuden nykyistä nopeamman ja puhtaamman liikennejärjestelmän luomiseen. Ilmatilaan siirtyminen vaatii kuitenkin erilaisten rakenteellisten haasteiden, kuten ilmailulainsäädännön rajoitteiden, ratkaisemista. Tilanne on verrattavissa sähköautojen yleistymiseen: yhteiskunnan on mukautettava olemassaolevia järjestelmiään sopimaan muuttuviin vaatimuksiin.

Nykyisen liikennejärjestelmän kipupisteet konkretisoituvat erityisesti pelastustoimessa, jossa ruuhkat ja muut perinteisen infrastruktuurin heikkoudet hankaloittavat ensihoitoyksiköiden toimintaa. Yksi kolmivuotisen AiRMOUR-hankkeen tärkeimmistä tavoitteista onkin kehittää droneja ensihoitohenkilökunnan ja lääkintätarvikkeiden kuljettamiseen. Käytännön testausta tehdään syksyllä 2022 ja keväällä 2023 kolmessa maassa: Suomessa, Norjassa ja Saksassa. Simulaatioita tullaan tekemään myös Luxemburgissa, Ruotsissa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.

 

Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
Horizon 2020, call MG-3-6-2020 Towards Sustainable Urban Air Mobility
Hankkeeseen liittyvät julkaisut