ALASCA

Projektin nimi
Automated Road Monitoring Pilot Using 2D Laser Scanning
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.084 M€
Aikataulu
2017-01 - 2018-04
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Liiketoimintamallit ja -potentiaali
Pilotointi
Tekninen kehitys
Ympäristö
Maaseutu
Tieliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Liikenteenhallinta ja tilannekuva
Älykäs infra
Asset management
Infran ICT (tietoliikenne, IoT)
Väylät ja kunnossapito
Tiivistelmä

ALASCA-pilotin tarkoituksena on tuoda täysin uusi lähestymiskulma tieverkon ennakoivaan kunnossapitoon ja kunnossapidon laadun valvontaan. Pilotin visiona on tuottaa päätieverkolta reaaliaikaista mittaustietoa mm. liittyen polanteisiin, polanneuriin, lumivalleihin, sohjo-ojiin, ojien syvyyksiin ja muihin kunnossapitovaatimuksiin liittyviin parametreihin.

ALASCA-pilotin varsinaisena tavoitteena on toteuttaa ja testata automaattiseen tiedonkeruuseen soveltuva 2D-laserskannaukseen pilottijärjestelmä, joka on helposti asennettavissa ajoneuvoon ja joka vastaa eri sidosryhmien tarpeisiin. Lisäksi pilotissa tarkastellaan liiketoiminnallisia aspekteja ja datan visualisointia tienpidon laadunvalvonnassa.

 

Hankkeeseen liittyvät julkaisut