ALVAR

Projektin nimi
Automaattiliikenteen vaikutukset tienpitäjien ja valvovien viranomaisten rooliin, toimintaan ja kustannuksiin
Koordinaattori
Budjetti
0.057 M€
Aikataulu
2018-05 - 2018-12
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Skenaariot, ennakointi
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Maaseutu
Tieliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Ajoneuvoteknologia
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Liikenteenhallinta ja tilannekuva
Älykäs infra
Asset management
Infran ICT (tietoliikenne, IoT)
Väylät ja kunnossapito
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

Esiselvityksen tavoitteena on tarkastella seuraavia kysymyksiä tienpitäjien ja valvovien viranomaisten kannalta

  • miten eri automaattiajamisen tasojen 3 ja 4 toiminnot (letka-ajo, moottoritieajo, maantieajo, kaupunkiajo, kaupunkibussit, robottitaksit) luultavimmin yleistyvät Suomen ja Euroopan autokannassa vuoteen 2040?
  • mitä em. toimintojen suunnitteluympäristöt (Operational Design Domain, ODD) vaativat fyysiseltä, digitaaliselta ja tietoliikenneinfrastruktuurilta ottaen myös huomioon ODD-epäjatkuvuuskohtien vaatimukset esimerkiksi etäajokeskusten suhteen?
  • mitä vaikutuksia näiden suunnitteluympäristöjen toteuttaminen (tienpitoon liittyvältä osalta), ylläpito ja operointi maksavat esimerkiksi tie-/katukilometriä kohden, ja mikä on niiden luultavin toteutustapa (kohteet, aikataulutus) vuoteen 2040 mennessä?
  • mitä muita toiminnallisia ja kustannusvaikutuksia em. toimintojen toteutuksella ja käytöllä on, ja miten nämä vaikutukset luultavimmin ajoittuvat vuoteen 2040 mennessä?
  • mitä em. toimintojen toteutus, ylläpito ja käyttö vaikuttavat tienpitäjien ja valvovien viranomaisten rooliin ja tehtäviin vuoteen 2040 mennessä?

 

Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
EU:n CEF-ohjelman EU EIP -hankkeen työryhmä 4.2
Hankkeeseen liittyvät julkaisut