Aurora Infra Challenge

Projektin nimi
Aurora Infra Challenge
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.763 M€
Aikataulu
2018-01 - 2018-12
Hankkeen tyyppi
Pilotointi
Tekninen kehitys
Ympäristö
Maaseutu
Tieliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Ajoneuvoteknologia
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Älykäs infra
Asset management
Infran ICT (tietoliikenne, IoT)
Väylät ja kunnossapito
Tiivistelmä

Tilaus on jaettu seuraaviin osiin: Väylien kunnon hallinta ja instrumentointi (tutkimuskysymykset 1a ja 1b), uudet automatisoidut tiedonkeruuprosessit väylien kunnon hallinnan tukena (tutkimuskysymykset 2a, 2b ja 2c), väylänpidon automaatioasteen nostaminen (3a), tavallisen ja älyliikenteen ajokäyttäytymisen seuranta ja vertailu (5a ja 5b). Tutkimuskysymykset on tilattu eri toimijoilta, jotka on mainittu keskeiset osapuolet kentässä. Toimittajilla voi olla omia konsortioita, joissa alihankkijoita (mm. tutkimuslaitoksia tai muita yrityksiä). Toimittajaosapuolilla voi olla alihankkijoita, jotka eivät näy keskeiset osapuolet listassa. Esim. VTT on mukana alihankkijan roolissa yhden tutkimuskysymyksen osalta.

 

Budjetista: 762675 € (alv. 0)

Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
Arctic Challenge
Hankkeeseen liittyvät julkaisut