Automatisoituvan tieliikenteen turvallisuusvaikutukset Suomessa (väitöskirja)

Projektin nimi
Automatisoituvan tieliikenteen turvallisuusvaikutukset Suomessa (väitöskirja)
Koordinaattori
Budjetti
0.150 M€
Aikataulu
2018-01 - 2021-12
Hankkeen tyyppi
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Tieliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

Tieliikenteen automatisaation keskeisimpänä hyötynä pidetään liikenneturvallisuuden parantumista onnettomuuksien vähentyessä. Automatisaation edetessä liikenneturvallisuustutkinta kohdentuu entistä enemmän osittain ja jopa kokonaan automatisoidun ajon mahdollistaviin järjestelmiin.

 

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on selvittää henkilöauton kuljettajaa tukevien järjestelmien ja kehittyneemmän tason automaation vaikutuksia tieliikenteen turvallisuuteen sekä tarkastella erityishuomiota vaativia liikennetilanteita automaattiautojen ja muiden tienkäyttäjien välillä. Kuljettajaa tukevista järjestelmistä tutkitaan esimerkiksi kaistalla pysymisen avustimen ja automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän turvallisuusvaikutuksia.

 

Tutkimus toteutetaan analysoimalla Suomessa tapahtuneita kuolemaan johtaneita henkilöauto-onnettomuuksia. Tämä maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen aineisto mahdollistaa automatisoituvan tieliikenteen turvallisuusvaikutusten analysoinnin ja uuden tiedon tuottamisen aiheesta, josta on vasta vähän tietoa kansainvälisessä tutkimusyhteisössä.

 

Hankkeeseen liittyvät julkaisut