BioMet2020

Projektin nimi
Biometaanimoottori ja -puhdistustutkimus - BioMet2020
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.529 M€
Aikataulu
2018-04 - 2020-12
Hankkeen tyyppi
Pilotointi
Tekninen kehitys
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Maaseutu
Tieliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Ajoneuvotehokkuus
Ajoneuvoteknologia
Bio- ja vähähiiliset polttoaineet
Tiivistelmä

BioMet2020-projekti pyrkii kokonaisvaltaisesti ratkomaan esteitä biokaasun käytön edeltä muodostamalla laajapohjaisen ja erityislaatuinen biokaasututkimuksen projektikokonaisuuden, jossa yhdistyvät biokaasun puhdistuksen ja esisekoittuneen dual-fuel diesel-metaani -työkonemoottoriteknologian tutkiminen sekä tulevaisuuden ajoneuvo- ja välivarastointiteknologioiden kartoittaminen.

BioMet2020-projekti ratkoo siis biokaasualalla ns. ”muna vai kana” ongelmaa tutkimalla saman aikaisesti sekä biokaasun puhdistusta, että käyttöä työkoneissa. Projekti tuottaa uuttaa tutkimustietoa suoraan yritysten omien rinnakkaisten ja tulevien tutkimusprojektien käyttöön sekä muodostaa uutta tutkimustietoa ensisijaisesti Suomalaiselle cleant tech -alalle uuden liiketoiminnan kehittämisen pohjaksi.

BioMet2020-projektissa keskitytään kokonaisvaltaisesti biokaasututkimukseen, jolla tuotetaan uutta tutkimustietoa: a) biokaasun puhdistukseen b) esisekoittuneeseen dual-fuel diesel-metaani -työkonemoottoriteknologiaan sekä c) biometaanin välivarastointi ja varastointiteknologioihin ajoneuvossa.

BioMet2020 projektin osapuolia ovat AGCO Power, Dinex Finland, Doranova, Jepuan Biokaasu, Valtra, Vilakone ja tutkimusosapuolena VTT.

Hankkeeseen liittyvät julkaisut