BioSata

Projektin nimi
Biopolttoaineiden demonstraatiohanke
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.870 M€
Aikataulu
2016-01 - 2019-12
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Pilotointi
Skenaariot, ennakointi
Tekninen kehitys
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Ajoneuvotehokkuus
Ajoneuvoteknologia
Bio- ja vähähiiliset polttoaineet
Tiivistelmä

Helsingin seudun liikenne (HSL), Helsingin kaupunki (Stara) ja energiayhtiöt toteuttavat ”BioSata”-hanketta, joka tähtää nopealla aikataululla siirtymiseen kestävästi tuotettuihin biopolttoaineisiin HSL:n tilaamassa bussiliikenteen ja Helsingin kaupungin omassa auto- ja työkonekalustossa. Hankkeen tavoitteeksi on kirjattu:

”Biopolttoaineiden osuus (todellinen energiaosuus) polttomoottorilla varustetussa kalustossa on vähintään 50 % vuonna 2017 ja 70 - 90 % vuonna 2019. HSL ja Stara toimivat tiennäyttäjinä niin pääkaupunkiseudun muiden toimijoiden kuin muidenkin kaupunkiseutujen osalta siir-tymisessä hiilineutraaliin liikenteeseen.” 

Käytännön demonstrointiin painottuvassa BioSata-hankkeessa selvitetään teknisten kysymysten lisäk-si mm. polttoaineiden hinnoittelua ja verotuskohtelua, hankintamenettelyjä ja mahdollisia kilpailuesteitä. BioSata-hankkeen varsinaisia osapuolia ovat HSL, Stara, Neste, St1, UPM ja tutkimusosapuolena VTT. Smart& Clean säätiö hoitaa hankkeen viestintää, ja vuonna 2018 mukaan liittyivät myös Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Posti.

 

Hankkeeseen liittyvät julkaisut