CyberWI

Projektin nimi
Cyber-security in the Wireless Industrial use cases
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.305 M€
Aikataulu
2015-06 - 2019-05
Hankkeen tyyppi
Mallinnus, simuloinnit
Pilotointi
Skenaariot, ennakointi
Ympäristö
Maaseutu
Tieliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Yksityisyys ja tietoturva
Älykäs infra
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

CyberWI-projektissa tutkitaan teollisen internetin tietoturvaratkaisuita. Projektin tavoitteena on kehittää ratkaisuja, joissa integroituu teollisen internetin hyödyntämät eri infrastruktuurit: pilvipalvelut, langattomat sensoriverkot sekä mobiiliteknologia. Tavoitteena on luoda ratkaisuja, jotka ovat helposti käyttöönotettavissa myös pienissäkin yrityksissä.

Teollisuuden käyttötapausten ja vaatimuksien pohjalta projektissa kehitetään erilaisia tietoturvaratkaisuja hyökkäyksen havaitsemiseen, salattuihin tietokantoihin, autentikointiin, käyttöoikeuksien valvontaan sekä turvalliseen tiedonsiirtoon. Tärkeä osa alue ovat turvallisuuden testaustyökalut eri kohde infrastruktuureihin. Projektin tavoitteena on varmistaa saatujen tulosten toimivuus niin tuotantoympäristössä erityisten teknologisten demonstraatioiden avulla. 

Ilmatieteen laitos osallistuu hankkeeseen erityisesti kahden käyttötapauksen kautta, (i) Parantamalla Sodankylän paikallisen mittaustietokannan tietoturvaominaisuuksia ja tiesääinformaation käytettävyyttä, CyberWI-toiminnallisuuksia hyödyntäen, ja (ii) Suojaamalla vahingoittumattoman ja vääristämättömän reitti-ja tiesääteidon välityksen niin tiesääasemaympäristössä kuin loppukäyttäjän tiesääsovellusympäristössä

Muut kommentit
Hanke jatkuu talven 2018-2019 Ilmatieteen laitoksen osalta uudistetun tiesääsovelluksen ja tiesääasema-kommunikaatiorajapintojen testikäytöllä.

Budjetti Ilmatieteen laitoksen osuus.
Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
Celtic Plus
Hankkeeseen liittyvät julkaisut