EMAL

Projektin nimi
Energiatehokkaat menetelmät Arktisessa liikenteessä
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.140 M€
Aikataulu
2019-09 - 2021-08
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Liiketoimintamallit ja -potentiaali
Pilotointi
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Maaseutu
Tieliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Ajoneuvotehokkuus
Ajoneuvoteknologia
Hybridivoimat
Sähkö- ja polttokennoajoneuvot
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Älykäs infra
Infran ICT (tietoliikenne, IoT)
Väylät ja kunnossapito
Lataus- ja sähköverkko
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

Ilmatieteen laitoksella on pitkä kokemus älyliikenteen tutkimushankkeista arktisissa sääolosuhteissa.

Energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen ei tähänastisissa hankkeissa ole kiinnitetty huomiota. Tässä hankkeessa  selvitetään Arktisen liikenneympäristön energiatehokkaita menetelmiä

Ilmatieteen laitoksen toimesta.

Lapin Arktiseen liikenneympäristöön kartoitetaan energiatehokkaampia toimintamalleja ja menetelmiä, ja hankkeen tuloksena syntyy selvitysraportti käytettävissä/sovellettavissa olevista arktisen liikenteen energiatehokkuutta parantavista menetelmistä, Osa näistä menetelmistä toteutetaan konkreettisina pilottiskenaarioina Sodankylän lentoaseman Sod5G-ajoneuvotestausalueelle erityisesti tieinfrastruktuurin valvontaan, ylläpitoon ja huoltoon.

Autonomiset dronella ja miniatyyriajoneuvolla toteutettavat valvonta- ja havaintoproseduurit ovat lähtökohtaisesti avainasemassa, mutta myös muita menetelmiä kartoitetaan. Näitä menetelmiä otetaan myös käyttöön olemassa olevan instrumentaation puitteissa. Vaikka menetelmät ja ratkaisut on tutkittu lähtökohtaisesti testiympäristön näkökulmasta, niiden täytyy olla myös siirrettävissä suoraan todelliseen liikenneympäristöön arktisissa sääolosuhteissa. Olemassa olevan instrumentaation puitteissa menetelmiä testataan myös käytännössä, ja otetaan käyttöön niin testirataympäristössä kuin myös operatiivisen liikenteen testijärjestelmässä.

Hankkeen tuloksena syntyy selvitysraportti käytettävissä/sovellettavissa olevista arktisen liikenteen energiatehokkuutta parantavista menetelmistä. Osa menetelmistä toteutetaan Sod5G-testiympäristön yhteyteen sekä operatiivisen liikenteen testiympäristöön, sikäli kun se on olemassa olevan instrumentaation puitteissa mahdollista. Toteutettuja menetelmiä myös testataan ja tulokset raportoidaan osana selvitystä.

Hankkeeseen liittyvät julkaisut
Keskeiset osapuolet
Rahoittajat