ESTEVAPAA

Projektin nimi
Esteettömän itsenäisen liikkumisen vaikeuksien ja palveluiden analyysikehikko
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.050 M€
Aikataulu
2018-11 - 2019-06
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Maaseutu
Tieliikenne
Raideliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Tiivistelmä

Projektin tavoitteena on määrittää toimimisesteisten käyttäjien tarpeiden yhtäläisyyksien ja erojen pohjalta profiileita, joiden kautta tunnistetaan puutteita itsenäisen esteettömän liikkumisen palvelutarjoamassa. Projektin aikana kartoitetaan alustavasti IoT-pohjaisia potentiaalisia esimerkkiratkaisuita eri käyttäjäryhmien tarpeisiin sekä havaittuihin puutteisiin. Projektin tuloksena on analysointikehikko eri tavoin toimimisesteisten itsenäisen ja esteettömän liikkumisen haasteiden ja tarpeiden tunnistamiseen.

Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi - Toimenpideohjelma 2017-2021 (LVM:n julkaisuja 8/2017)
Keskeiset osapuolet
Rahoittajat