FIT ME! (Co-Creation)

Projektin nimi
Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.100 M€
Aikataulu
2019-09 - 2020-02
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Liiketoimintamallit ja -potentiaali
Tekninen kehitys
Ympäristö
Maaseutu
Tieliikenne
Raideliikenne
Meriliikenne
Ilmaliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Tiivistelmä

Suomen matkailuvienti kasvaa vauhdilla ja tämän kasvun ajurina toimivat kansainväliset yksilömatkailijat. Perifeeriset kohteet, erityisesti autenttinen luonto ja luontoon liittyvät kokemukset ovat Suomelle keskeisiä matkailuvaltteja. Luontokohteiden ja muiden harvaan asuttujen alueiden kohteiden (> 80 % Suomesta) saavuttaminen on haastavaa ilman autoa. Erityisesti kansainväliselle matkailijalle vaihtoehtoisten kulkutapojen etsiminen, löytäminen ja matkaketjujen muodostaminen on työlästä ja monimutkaista. Sisäisen saavutettavuuden haasteet ovat keskeinen pullonkaula ja hidaste kasvulle.

 

FIT ME! hanke tähtää kuvatun haasteen ratkaisuun hakemalla synergioita: hankkeesta pyritään muodostamaan liiketoimintavetoinen kansainvälistä kasvua tavoitteleva FIT ME! Co-Innovation ekosysteemihanke. Kansallisesti pyritään muodostamaan ja vakiinnuttamaan yhteisen, jaetun tavoitteen toteuttamista (kansainvälisen yksilömatkailun kestävä kasvu) tukeva, toimiala-, organisaatio-, hallinto- ja aluerajat ylittävä yhteistyöverkosto, joka tukee älykkäiden matkakohteiden rakentumista alue- ja maatasolla. Lisäksi tässä Co-Creation hankkeessa tuotetaan suunnitelma FIT ME! -palvelualustan proof of concept -toteutusta varten.

 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa.

Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
Smart mobility & Matkailu 4.0
Hankkeeseen liittyvät julkaisut
Keskeiset osapuolet