HCT-yhdistelmien stabiliteettitutkimus

Projektin nimi
HCT-puutavarayhdistelmien ajoseuranta- ja stabiliteettitutkimus
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.350 M€
Aikataulu
2015-05 - 2018-03
Hankkeen tyyppi
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Maaseutu
Tieliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Ajoneuvotehokkuus
Ajoneuvoteknologia
Älykäs infra
Asset management
Väylät ja kunnossapito
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tutkimustietoon perustuen puutavarakuljetuksissa, kokonaismassaltaan nykyistä 76 tonnia painavampien raskaiden kuorma-autojen ja niiden perävaunuyhdistelmien (High Capacity Transport,(HCT)) ajokäyttäytyminen ja liikenneturvallisuus Pohjois-Suomessa, Ivalo-Rovaniemen ja Kuusamo-Oulun tiereiteillä. Tutkimukset toteutetaan kokein sekä erityisten standardien mukaisia koejärjestelyjä soveltaen sekä normaalin käytännön kuljetussuorituksen aikana tehtävin mittauksin ja seurannoin. Tutkimuksessa selvitetään kokeellisin menetelmin HCT-puutavarayhdistelmien liikenneturvallisuus, mäennousukyky, jarrujärjestelmien suorituskyky sekä muita esille tulevia seikkoja muuttuvissa sää- ja tieolosuhteissa. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään HCT-yhdistelmien tekniseen mitoitukseen liittyen kuormarakenteiden, akselistojen ja rengasvarustuksen, vetoaisan kuormitus, vetolaitteiden kulumisen ja vaurioiden vaikutuksia liikenneturvallisuuteen ja kuljetustehokkuuteen. Kuljetusten energia-ja kustannustehokkuus arvioidaan tiereitillä toteutettujen ajosuoritemittausten perusteella. Ajoseurannan keskeinen tavoite on kerätä kokeellisin menetelmin laaja mittaus- ja havaintoaineisto tutkimusaineiston perustaksi, joka muodostaa oleellisen tietokannan ” HCT-puutavarayhdistelmien ajoseuranta Pohjois-Suomen tiereiteillä”

Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
EAKR
Hankkeeseen liittyvät julkaisut