Infran laadunvalvonta konenäöllä

Projektin nimi
Infran laadunvalvonta konenäöllä
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Aikataulu
2018-04 - 2018-12
Teemat
Älykäs infra
Asset management
Infran ICT (tietoliikenne, IoT)
Tiivistelmä

Huhtikuussa 2018 astuu uusi, kilpailutettu sopimus Helsingin pysäkkien staattisen informaation hoidosta. Merkittävänä erona sopimuksen sisältämä kunnossapitoajo (tietty määrä pysäkkejä ajetaan autolla läpi joka kuukausi ja korjataan havaitut viat). 4/2018 alkaen pysäkkien laadunvalvontaa ei hoideta mitenkään muuten kuin asiakaspalautteilla.

Markkinoilla on tarjolla sovelluksia (esim. Mobileye), joiden ominaisuudet mahdollistavat infran laadunvalvonnan esim. raitiovaunuun asennetulla kameralla. Tällöin kunnossapitoajoa voitaisiin suorittaa suoraan joukkoliikennevälineestä ilman henkilöstökuluja.

Tavoitteena on saada ratkaisu, joka koneoppimisen avulla tunnistaa infrassa tapahtuneita muutoksia (esimerkiksi, kadonneita (rikottuja) pysäkin laseja tai hävinneitä patterinäyttöjä) ja viestii niistä asianosaisille tahoille vastaavasti kuin pikapalautejärjestelmä.

Tällöin saadaan vähennettyä asiakkaan kohtaamia ilkivaltatuhoja.

Lisäksi palvelua voidaan toteuttaa yhteistyössä (jakaa kustannuksia) jäsenkuntiemme kanssa, joita varmasti kiinnostaa esimerkiksi hävinneet liikennemerkit tai vaikkapa vääriin paikkoihin pysäköidyt autot.

Hankkeeseen liittyvät julkaisut
Rahoittajat