Intoport

Projektin nimi
Intoport – Innovations to Port
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.177 M€
Aikataulu
2017-09 - 2019-12
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Mallinnus, simuloinnit
Pilotointi
Tekninen kehitys
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Meriliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Ajoneuvotehokkuus
Ajoneuvoteknologia
Bio- ja vähähiiliset polttoaineet
Hybridivoimat
Puhdas meriteknologia
Sähkö- ja polttokennoajoneuvot
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Älykäs infra
Infran ICT (tietoliikenne, IoT)
Hubit ja terminaalit
Lataus- ja sähköverkko
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

INTOPORT-hankkeen tavoitteena on perustaa lastinkäsittelyn ja lastausteknologian innovaatio-, testaus- ja koulutusympäristö HaminaKotka Satamaan. HaminaKotka Satama on Suomen suurin vienti- ja multimodaalisatama. Satamaterminaalin yhteyteen perustettava keskus sijoittuu ympäristöön, jossa lastin käsittely ja varastointi ovat keskeinen osa sataman toimintaa.

Hankkeessa tehtävät toimenpiteet ovat:

  • Yritysverkoston kokoaminen
  • Keskuksen toimintakonseptin määrittely
  • Tutkimus- ja kehityshaasteen avaaminen verkostolle ja toimijoille
  • Pilottihankkeiden valinta ja määrittely yritysfoorumissa
  • Tutkimustiedon tuottaminen, kerääminen ja analysointi
  • Kokemustiedon avaaminen ja tuotekehitystyöpajat

Tuloksena syntyy satamaympäristöön lastinkäsittelyyn erikoitunut innovaatio-, testaus- ja koulutusympäristö INTOPORT; paikka ja tapa kehittää yhdessä lastinkäsittelyteknologiaa, kasvattaa satama-alan vetovoimaisuutta ja tukea uusien innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen syntyä. Yritykset saavat käyttöönsä North European Logistics Institute - NELI:n Logistiikkaverstaan simulaattorit, tuotekehityksen tuen ja lastikäsittely osaamisen. INTOPORT tuo digitaaliset liiketoimintakonseptit ja osaamisen osaksi lastinkäsittelyä satamaympäristössä.

 

INTOPORT tukee HaminaKotka Sataman kehittymistä yhdeksi tärkeimmistä logistiikkakeskittymistä Pohjois-Euroopassa. Hankkeessa tehtävä lastinkäsittelyn älykkyyden, turvallisuuden ja vähähiilisyyden edistäminen on maakunnan strategian ja asiakasvaatimusten mukaista. Vähähiilisten satamatoimintojen kasvun edistäminen tukee EU:n liikenne- ja ilmastostrategian mukaista kehitystä.

 

Hankkeeseen liittyvät julkaisut