Kiskopalkin valmistusmenetelmä magneetti- ja nopean junan sovellutuksiin

Projektin nimi
Kiskopalkin valmistusmenetelmä magneetti- ja nopean junan sovellutuksiin
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.150 M€
Aikataulu
2015-01 - 2019-05
Hankkeen tyyppi
Pilotointi
Tekninen kehitys
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Maaseutu
Tieliikenne
Raideliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Liikenteenhallinta ja tilannekuva
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Älykäs infra
Infran ICT (tietoliikenne, IoT)
Väylät ja kunnossapito
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

Tavanomaisten junarata- maapenkereiden käyttö nopean junan tukirakenteena on rajallista. Nopean maglev- suurnopeusjunan teknologiassa ei ole pengertä lainkaan, vaan on käytetty betonista palkkia pilareitten päällä. Rautatieliikenteen tarve kehittää nopeita liikenneyhteyksiä on kohdistunut kuitenkin pääasiassa nopeiden junien teknologioiden valmistamiseen, eikä niinkään ratoihin.

 

 Aalto-yliopistossa tarkastettu väitöstutkimus soveltaa teknologiaa, jossa jatkuvan teräspalkkisen rautatiesillan valmistamiseksi tavanomaiset valmistusmenetelmät eivät ole mahdollisia. Tämä johtuu tiukoista toleransseista ja taloudellisista reunaehdoista. Monet loppukäyttäjäasiakkaat hyötyvät tästä tutkimuksesta.

 

Tutkimuksessa kehitetty uusi valmistusmenetelmä käyttää projektissa yksilöityjen kiskopalkkien valmistamisessa jatkuvaa energian tuonnin mittausta ja valvontaa palkin valmistamisen aikana ja järjestelmä tallentaa, raportoi kiskopalkkituotteen ja valmistuksen tiedot. Kiskopalkin valmistustoleranssit saavutetaan menetelmän ja sen edullisten suoritusmuotojen mukaisella tavalla ja laitteistolla. Uuden menetelmän ja järjestelmän etuna on, että valmistusprosessissa voidaan valmistaa spesifikaation mukainen mittatarkka teräksinen kiskopalkki automaattisesti. Edellä mainitut osoittavat, että järjestelmää voidaan hyödyntää laajasti teräsrakentamisen sovellutuksissa kuten rautateissä, silloissa, laivoissa, jne.

Muut kommentit
https://www.talouselama.fi/uutiset/ministeri-sanna-marin-pitaa-tunnin-junia-valtavan-tarkeina-suomalaistohtorin-kumouksellinen-kiskokeksinto-voi-tarjota-ison-avun/ac3b8169-a793-4f2f-b7a2-a7a5acbb1e10
Hankkeeseen liittyvät julkaisut
Keskeiset osapuolet