Living Lab Bus

Projektin nimi
Living Lab Bus (LLB)
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
2.500 M€
Aikataulu
2015-12 - 2019-07
Hankkeen tyyppi
Liiketoimintamallit ja -potentiaali
Pilotointi
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Liikenteenhallinta ja tilannekuva
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Tiivistelmä

Living Lab Bus -hanke tarjoaa joukon normaalissa liikenteessä olevia sähköbusseja avoimeksi kehitys- ja kokeiluympäristöksi halukkaille tahoille. Hankkeen tavoitteena on tukea ja nopeuttaa erilaisten palveluiden ja teknologioiden kokeilua oikeassa toimintaympäristössä, mahdollistaen kokemukset ja palautteen tavallisilta käyttäjiltä.

HSL-liikenteessä kulkevat Linkkerin bussit tarjoavat kehittäjille uudenlaista dataa mm. bussien CAN-väylistä sekä mahdollisuuden asentaa ja testata omia laitteita ajoneuvoympäristöön. Lisäksi esimerkiksi informaatiopalveluiden kehittäjille ja tarjoajille avautuu mahdollisuus esittää ratkaisuitaan matkustajille ja kerätä sekä palautetta että kehitysehdotuksia ja -ideoita.

Vaikka hanke tarjoaa avointa dataa sekä kannustaa omia ratkaisuitaan kokeilevia kolmansia osapuolia tekemään samoin uusien palveluyhdistelmien ja ideoiden synnyttämiseksi, sitä ei edellytetä.

Projektin tutkimusosapuolet (VTT, Aalto, UTA ja TUT) tarkastelevat mm. käyttäjätarpeita, osallistamista ja yhteiskehittämistä sekä living lab -tyyppisten ympäristöjen toiminta- ja toteutusmalleja.

Muut kommentit
Tervetuloa kokeilemaan ratkaisuita ja tekemään yhteistyötä!