eCall for heavy goods vehicles

DOI
10.1109/MITS.2019.2898971
Julkaisun kieli
Julkaisun tyyppi
Artikkeli
Vertaisarvioitu
Kyllä
Julkaistu (pvm)
Julkaistu (lehti, yms.)
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine
Hankkeen tyyppi
Tekninen kehitys
Ympäristö
Tieliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Liikennejärjestelmä
Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
I_HeERO (Infrastructure Harmonised eCall European Pilot, http://iheero.eu)
EU (CEF)—Transport Sector, grant agreement no. INEA/CEF/TRANS/1031743
Liitynnät (TransDigi-projektit)
Hakusanat / tagit / yms.