Kuinka turvallisia automaattisten autojen on oltava

Julkaisun kieli
Julkaisun tyyppi
Muu
Vertaisarvioitu
Ei
Julkaistu (pvm)
Julkaistu (lehti, yms.)
Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 2/2019
Hankkeen tyyppi
Skenaariot, ennakointi
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Tieliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Abstrakti

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää autoilijoiden ja asiantuntijoiden, esimerkiksi viranomaisten, suhtautumista automaattisten autojen käyttöönottoon Suomessa. Pääkysymyksenä oli, kuinka turvallista automatisoituneen tieliikenteen olisi vastaajaryhmien mielestä oltava nykytilanteeseen verrattuna, jotta se olisi hyväksyttävissä. Autonkuljettajien mielipiteitä automaatiosta selvitettiin nettikyselyllä. Kyselyn aineisto kerättiin elokuussa 2018. Mukaan kelpuutettiin vain aktiiviset autonkuljettajat. Lopullinen aineisto sisälsi 1 154 kuljettajaa.

Enemmistö kuljettajista ei arvioinut itseajavalla autolla matkustamisen olevan turvallisempaa kuin henkilöautolla ajaminen nykyisin. Itse asiassa ajamisen arvioitiin muuttuvan hiukan vaarallisemmaksi automaation myötä. Kuljettajilla ei ollut myöskään yhtenäistä käsitystä hyväksyttävästä turvallisuustilanteesta itseajavien autojen tapauksessa, vaan arviot jakautuivat melko tasaisesti: 50 % piti turvallisuutta riittävänä vain, jos kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä vähenisi nykyiseen verrattuna vähintään puoleen.

Asiantuntijoiden vastaukset hyväksyttävästä turvallisuustilanteesta sijoittuivat enemmän vastausasteikon ääripäihin. Lähes puolet asiantuntijoista edellytti liikenneturvallisuusvision tapaan, ettei liikenteessä saa ketään kuolla tai loukkaantua vakavasti. Toisaalta neljännes vastaajista hyväksyisi turvallisuustilanteen pysymisen ennallaan eli liikenneturvallisuuden parantuminen ei ole heidän mielestään automaation keskeisimpiä tavoitteita.

Liitynnät (TransDigi-projektit)