MJDI

Projektin nimi
Multimodaalisen Joukkoliikenteen Digitaalinen Infrastruktuuri
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.060 M€
Aikataulu
2019-12 - 2020-08
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Maaseutu
Tieliikenne
Raideliikenne
Meriliikenne
Ilmaliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Liikenteenhallinta ja tilannekuva
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Tiivistelmä

MJDI on VTT:n toteuttama ja sen yhdessä muiden keskeisten osapuolien kanssa rahoittama Shared Benefit –hanke, joka tuottaa selvityksen digitaalisen matkatietoinfrastruktuurin nykytilanteesta, tavoitetilasta, kehitystarpeista sekä tulevaisuuden organisoitumismalleista ja toimenpiteistä tavoitetilan saavuttamiseksi.

Matkatieto pitää sisällään joukkoliikenteen toimintaan liittyviä tietoja, kuten reitti-, pysäkki- ja aikataulutiedot sekä poikkeus- ja reaaliaikatiedot. Näitä tietoja täydentävät esimerkiksi esteettömyys-, hinta- ja palvelutasotiedot. Digitaalinen matkatietoinfrastruktuuri tarkoittaa puolestaan niitä digitaalisen tiedon järjestelmiä ja prosesseja, joilla matkatietoa tuotetaan, kerätään, prosessoidaan ja tarjotaan matkatietoon perustuvien palvelujen (kuten reittioppaiden ja MaaS-palveluiden) käyttöön.

Selvityksen tuloksena syntyvä analyysi nykytilasta ja siihen liittyvistä haasteista sijoittuu tilanteeseen, jossa nykyinen Digitransit-pohjainen ratkaisu ja yhteistyö kaipaavat uudistumista.  Lainsäädäntö, päästötavoitteet, liikkumispalveluiden palvelullistuminen ja visiot digitaalisen tiedon markkinoista ovat tärkeässä roolissa tavoitetilaa hahmoteltaessa. Ehdotetuissa toimenpiteissä ja toiminnan organisoinnissa selvitys tarkastelee erilaisia vaihtoehtoisia malleja, joissa julkisen ja kaupallisen sektorin rooli vaihtelee. Teknisten ratkaisujen osalta tarkastellaan avoimen lähdekoodin eurooppalaista Transmodel-standardeja toteuttavaa ratkaisua, jota on kehitetty ja toteutettu Norjassa. Tavoitetilaan tähtäävistä toimenpiteistä luodaan lista, jota voidaan hyödyntää päätöksenteon ja konkreettisten toimenpiteiden suunnittelun tukena.

 

Hankkeeseen liittyvät julkaisut