mySMARTLife

Projektin nimi
mySMARTLife
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
21.500 M€
Aikataulu
2017-01 - 2022-12
Hankkeen tyyppi
Liiketoimintamallit ja -potentiaali
Pilotointi
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Tieliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Liikenteenhallinta ja tilannekuva
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Tiivistelmä

mySMARTLife-hanke on osa EU:n Horisontti 2020-ohjelmaa, jossa testataan uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaupungeissa. Hankkeen kokeiluilla saavutetaan 10–20 prosentin energiansäästö ja nopeutetaan parhaiden ratkaisujen pääsyä markkinoille. Helsingissä testattuja ratkaisuja on mahdollista hyödyntää muissa kaupungeissa Suomessa sekä maailmalla. Helsingin tavoitteena on tehdä yhdessä kaupunkilaisten ja yritysten kanssa kaupungista hiilineutraali. Kaupungit toimivat suunnannäyttäjinä ja kehittäjinä energiatehokasta asumista ja liikkumista tavoiteltaessa.

mySMARTLife-hankkeessa hyödynnetään uusia älykkäitä teknologioita ja palvelumalleja liikenteenohjauksessa, energiansäästössä ja -varastoinnissa sekä uusiutuvien energioiden ja avoimen datan käyttöönotossa.

mySMARTLifessa tutkitaan automaattibussien pitkäaikaiskäytettävyyttä. Tätä varten Helsingin kaupungin innovaatiorahasto on myöntänyt Metropolialle rahoitusta hankkia uuden sukupolven automaattibussi osana Helsinki RoboBusLine hanketta.

 

Olemme edistämässä Helsingin seudun kehittymistä uusien liikennepalvelujen edelläkävijäksi.

Hankkeeseen liittyvät julkaisut