Open Arctic MaaS

Projektin nimi
Open Arctic MaaS
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.400 M€
Aikataulu
2018-09 - 2019-12
Hankkeen tyyppi
Pilotointi
Tekninen kehitys
Ympäristö
Maaseutu
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Tiivistelmä

Open Arctic MaaS:ssa tutkitaan pilotoimalla rural-MaaS -konseptia kestävän ja hallitun matkailun kasvun mahdollistajana. Pilotoitava konsepti perustuu Digitransit Reittioppaaseen ja sen taustalla oleviin avoimiin ratkaisuihin, konseptia räätälöidään matkailun ja harvaan asutun alueen tarpeisiin. Open Arctic MaaS:n visiona on edistää merkittävästi paikallisten ja matkailijoiden liikkumisen palveluita Pohjois-Suomessa vuoteen 2020 mennessä tekemällä joukkoliikenteen ja liikkumispalveluiden löytäminen ja käyttäminen mahdollisimman vaivattomaksi, luotettavaksi ja helpoksi.

Perusperiaatteena Open Arctic MaaS:ssa on yhteinen halu kehittää avointa liikkumisen palvelualustaa, joka on yhteensopiva älykkään liikenteen käytäntöjen kanssa maailmanlaajuisesti. Open Arctic MaaS toteutetaan PPP yhteistyössä yhdistämällä resurssit yhteen, hankkeessa on mukana alueviranomaiset sekä 11 aluetta / matkailukohdetta Pohjois-Suomesta.

 

 

 

Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
Matkailu 4.0
Älykäs maaseutu
Lapin matkailustrategia