Reaaliaikaisen liikennöintitiedon kehittäminen

Projektin nimi
Reaaliaikaisen liikennöintitiedon kehittäminen
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.120 M€
Aikataulu
2018-03 - 2019-06
Hankkeen tyyppi
Pilotointi
Tekninen kehitys
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Raideliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Älykäs infra
Infran ICT (tietoliikenne, IoT)
Tiivistelmä

Projektissa luodaan edellytykset reaaliaikaisen liikennetiedon yhdistämiseksi eri datalähteistä luotettavalla ja skaalautuvalla tavalla.

Ensimmäinen sovellus projektissa on GTFS Realtime -standardin mukainen avoin rajapinta, jonka kautta HSL voi tarjota omaan sekä kumppaniensa käyttöön ajantasaista tietoa liikennetilanteesta. Tietosisältöön kuuluvat mm. ennusteet lähtöjen ajantasaisuudesta eri pysäkeillä, tieto lähtöjen tai yksittäisten pysäkkitapahtumien perumisista sekä HSL:n liikenteenhallintasovelluksessa luodut matkustajatiedotteet. Jatkokehityksen kohteena on yksittäisten ajoneuvojen sijaintia ja statusta kuvaavat viestit, joilla voidaan tarkentaa pysäkkikohtaisia ennusteita.

Tekniseltä toteutukseltaan rajapinta käyttää viestien välittämiseen MQTT-protokollaa. Ratkaisun keskiössä on Apache Pulsar, joka toimii eri datalähteiden integraatioalustana, ja mahdollistaa sekä viestien välittämisen, että tarvittaessa pitkäikäisen säilyttämisen.

Hankkeeseen liittyvät julkaisut
Keskeiset osapuolet
Rahoittajat