RURAL-IOT

Projektin nimi
IoT Innovations for Sensing and Positioning in Rural Areas
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.075 M€
Aikataulu
2018-06 - 2019-04
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Liiketoimintamallit ja -potentiaali
Pilotointi
Tekninen kehitys
Ympäristö
Maaseutu
Tieliikenne
Teemat
Älykäs infra
Asset management
Infran ICT (tietoliikenne, IoT)
Väylät ja kunnossapito
Tiivistelmä

RURAL-IOT -projektin tarkoituksena on luoda Lappiin uusia innovaatioita, jotka hyödyntävät edullisia, vähävirtaisia ja liikkuvaan käyttöön soveltuvia IoT-teknologioita.

RURAL-IOT -projektin päätavoitteena on tuottaa kaksi pilottisovellusta, joiden avulla havainnollistetaan IoT-teknologioiden hyödyntämistä ja kaupallistamismahdollisuuksia tapauskohteissa.

Ensimmäinen pilotti kohdennetaan poronhoitoon, missä tavoitteena on havainnoida petovahingot reaaliaikaisesti seuraamalla porojen sijaintia ja lämpötilaa. Toinen pilotti kohdennetaan älyliikenteeseen, missä tavoitteena on luoda edullinen ja kattava sensoriverkko tieolosuhteiden seurantaan.

Hankkeeseen liittyvät julkaisut