SafeCOP

Projektin nimi
Safe Cooperating Cyber-Physical Systems
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
3.500 M€
Aikataulu
2016-04 - 2019-03
Hankkeen tyyppi
Pilotointi
Skenaariot, ennakointi
Ympäristö
Maaseutu
Tieliikenne
Meriliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Yksityisyys ja tietoturva
Älykäs infra
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

SafeCOP-projektissa kehitetään cyber-fysikaalisia järjestelmiä järjestelmien sisällä, tavoitteena tietoturvallinen ja luotettava yhteistyö eri järjestelmien välillä. SafeCOP-hankkeessa kehitetään tällaisia ratkaisuja niin terveydenhuollon, älykkään liikenteen kuin meriliikenteen skenaarioihin. 

Ilmatieteen laitos osallistuu hankkeeseen älyliikenteen toimintaympäristössä, keskeisenä elementtinä tiesääasemien ja ajoneuvojen välinen kommunikaatio. Tähän toimintaympäristöön on lähdetty kehittämään kolmea eri kommunikaatioskenaariota. Lähtökohtaisen ajoneuvojen ja tiesääaseman V2I-kommunikaation lisäksi käytetään ajoneuvojen välistä V2V-kommunikaatiota välittämään tiesääasemien tuottamaa tiesääpalveluinformaatiota laajemmalle alueelle. Viimeinen skenaario, joka toteutetaan yhteistyössä Sitowisen ja Alten Finlandin kanssa, toteuttaa koko älyliikenteen kommunikaatioympäristön pilvipalvelun sisälle. Havaintoaineisto kerätään pilveen, tiesääpalvelut välitetään pilveen, ja sieltä ne levitetään maantieteellisesti jaoteltuna loppukäyttäjille.

Muut kommentit
Hankkeelle haetaan jatkoaikaa kevääseen 2019.

Budjetista Ilmatieteen laitoksen osuus on 253 000 euroa.
Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two-stage
Hankkeeseen liittyvät julkaisut