HSL

 • MJDI

  Multimodaalisen Joukkoliikenteen Digitaalinen Infrastruktuuri

  MJDI on VTT:n toteuttama ja sen yhdessä muiden keskeisten osapuolien kanssa rahoittama Shared Benefit –hanke, joka tuottaa selvityksen digitaalisen matkatietoinfrastruktuurin nykytilanteesta, tavoitetilasta, kehitystarpeista sekä tulevaisuuden organisoitumismalleista ja toimenpiteistä tavoitetilan saavuttamiseksi.

 • BioSata

  Biopolttoaineiden demonstraatiohanke

  Helsingin seudun liikenne (HSL), Helsingin kaupunki (Stara) ja energiayhtiöt toteuttavat ”BioSata”-hanketta, joka tähtää nopealla aikataululla siirtymiseen kestävästi tuotettuihin biopolttoaineisiin HSL:n tilaamassa bussiliikenteen ja Helsingin kaupungin omassa auto- ja työkonekalustossa. Hankkeen tavoitteeksi on kirjattu:

 • Rakebus 2019

  Kaupunkibussien päästömittaukset Rakebus 2019

  Kaupunkibussien päästömittaukset Rakebus 2019 projekti on jatkumoa HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ja VTT:n toteuttamalle vuosittaiselle kaupunkibussien suorituskykyä seuraavalle projektisarjalle, jota on suoritettu vuodesta 2002. Rakebus projektin tavoitteena on tuottaa tietoa HSL:lle  kaupunkibussien päästötasosta ylläpitämällä ja päivittämällä HSL-VTT yhteystyössä syntynyttä Kaupunkibussien päästötietokantaa suorittamalla päästömittauksia HSL liikennöintialueen kaupunkibusseille.

 • Infran laadunvalvonta konenäöllä

  Infran laadunvalvonta konenäöllä

  Huhtikuussa 2018 astuu uusi, kilpailutettu sopimus Helsingin pysäkkien staattisen informaation hoidosta. Merkittävänä erona sopimuksen sisältämä kunnossapitoajo (tietty määrä pysäkkejä ajetaan autolla läpi joka kuukausi ja korjataan havaitut viat). 4/2018 alkaen pysäkkien laadunvalvontaa ei hoideta mitenkään muuten kuin asiakaspalautteilla.

 • Liikenneköyhyys

  Liikenneköyhyys

  Liikenneköyhyydeksi voidaan kutsua ilmiötä, jossa ihmisellä ei ole mahdollisuutta liikkua kohtuullisella vaivalla, kohtuullisilla kustannuksilla ja kohtuullisessa ajassa niihin paikkoihin, joissa päivittäisiä tarpeita on mahdollista tyydyttää.

 • Living Lab Bus

  Living Lab Bus (LLB)

  Living Lab Bus -hanke tarjoaa joukon normaalissa liikenteessä olevia sähköbusseja avoimeksi kehitys- ja kokeiluympäristöksi halukkaille tahoille. Hankkeen tavoitteena on tukea ja nopeuttaa erilaisten palveluiden ja teknologioiden kokeilua oikeassa toimintaympäristössä, mahdollistaen kokemukset ja palautteen tavallisilta käyttäjiltä.