Ilmatieteen laitos

 • CyberWI

  Cyber-security in the Wireless Industrial use cases

  CyberWI-projektissa tutkitaan teollisen internetin tietoturvaratkaisuita. Projektin tavoitteena on kehittää ratkaisuja, joissa integroituu teollisen internetin hyödyntämät eri infrastruktuurit: pilvipalvelut, langattomat sensoriverkot sekä mobiiliteknologia. Tavoitteena on luoda ratkaisuja, jotka ovat helposti käyttöönotettavissa myös pienissäkin yrityksissä.

 • SafeCOP

  Safe Cooperating Cyber-Physical Systems

  SafeCOP-projektissa kehitetään cyber-fysikaalisia järjestelmiä järjestelmien sisällä, tavoitteena tietoturvallinen ja luotettava yhteistyö eri järjestelmien välillä. SafeCOP-hankkeessa kehitetään tällaisia ratkaisuja niin terveydenhuollon, älykkään liikenteen kuin meriliikenteen skenaarioihin. 

 • Arctic Challenge

  Arctic Challenge

  Arctic Challenge -hankkeen tavoitteena on tutkija tieliikenteen automaation ja älykkään infrastruktuurin ratkaisuja sekä niiden toimivuutta arktisissa olosuhteissa neljän tutkimuskysymyksen avulla, jotka ovat seuraavat:

 • WIRMA
  Industrial IoT Applications in Winter Road Maintenance
  vt7neg Pe, 29/06/2018 - 19:01

  WIRMA-hankkeessa kehitetään talvihoidon päätöksentekoa ja suunnittelua hyödyntämällä eri lähteistä kerättyä sensori- ja keliennustedataa.

  Hankkeen tuloksena syntyy:

 • Älykkäät Arktiset Rekat
  Älykkäät Arktiset Rekat
  vt7neg Ma, 18/06/2018 - 18:06

  Hankkeessa kehitetään reaaliajassa toimiva tarkka paikallinen tiesääinformaatio ja -ennuste valitulle tieosuudelle Kevitsan ja Kemin välille (E75 tie). Informaatio tuotetaan hyödyntäen kaivosliikenteessä toimiviin rekkoihin integroitua kitkamittaus- ja telematiikkajärjestelmää, joka tuottaa ajon aikaista tietoa keliolosuhteista. Tämä data kerätään reaaliajassa, yhdistetään alueen tiesääasemien dataan sekä Ilmatieteen laitoksen tiesäätuotteisiin.

 • Sod5G
  Sod5G
  vt7neg Ma, 18/06/2018 - 18:10

  Sodankylän lentoaseman ajoneuvotestaus- ja lentotoiminta-alueen yhteyteen toteutetaan Sod5G-hankkeessa Ilmatieteen laitoksen 5G-verkon ja tiesääpalveluiden kehitys- ja pilotointiympäristö, jossa on toimiva 5G-testiverkko, älykkään liikenteen kommunikaatiojärjestelmien testausympäristö 3G/4G/5G, IEEE 802.11p autojen välinen kommunikaatio ja perinteinen Wi-Fi kommunikaatiojärjestelmä. Lyhyen kantaman verkkoja palvelee tienvarsiasemana Ilmatieteen laitoksen kaksi interaktiivista tiesääasemaa.