Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

 • FUAVE

  The Finnish UAV Ecosystem - Suomen UAV-ekosysteemi

  Miehittämättömien ilma-alusten (UAV) hyödyntäminen lisääntyy nopeasti. Monitieteisen FUAVE konsortion tavoitteena on perustaa uusi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppanuusverkosto tukemaan tulevaisuuden miehittämättömään ilmailuun ja sen sovelluksiin liittyvän suomalaisen tietopohjan ja liiketoiminnan kehittämistä. Visiomme on, että kontrolloidut testialueet ovat kestävän kehityksen perusta.

 • Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen

  Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen

  Hankkeen aikana pilotoidaan matkaketjukokeilua Kouvola-Kotka-Kouvola -henkilörautatieliikenteen yhteyteen. Pilottiryhmän kokemusten perusteella voidaan arvioida, lisääkö matkaketjupalvelu(t) kuntalaisissa kiinnostusta käyttää työmatkaliikenteessä junayhteyttä. Tavoite on löytää kokeilun avulla uudenlaisia toimintamalleja, ratkaisuja ja innovaatioita, jotka tekisivät junayhteyden käyttämisen houkuttelevammaksi kuin oman auton käyttäminen. Hankkeessa toteutetaan myös markkinointitempaus ja hac-tapahtuma.

 • DigiPort

  DigiPort

  DigiPort-hankkeessa tutkitaan satamien digitalisaatiota ja kehitetään avoimen datan hyödyntämistä satamissa. Hankkeessa:

  • tuetaan tutkimustiedolla satamien digitalisaatiota
  • autetaan satamia luomaan uusi toimintamalli infrastruktuuriin liittyvän tiedon julkaisemiseksi avoimena datana.

  Hankkeen työpaketit:

 • Intoport

  Intoport – Innovations to Port

  INTOPORT-hankkeen tavoitteena on perustaa lastinkäsittelyn ja lastausteknologian innovaatio-, testaus- ja koulutusympäristö HaminaKotka Satamaan. HaminaKotka Satama on Suomen suurin vienti- ja multimodaalisatama. Satamaterminaalin yhteyteen perustettava keskus sijoittuu ympäristöön, jossa lastin käsittely ja varastointi ovat keskeinen osa sataman toimintaa.

  Hankkeessa tehtävät toimenpiteet ovat: