Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin AMK)

 • Arctic Challenge
  Arctic Challenge
  vt7neg Ti, 31/07/2018 - 13:13

  Arctic Challenge -hankkeen tavoitteena on tutkija tieliikenteen automaation ja älykkään infrastruktuurin ratkaisuja sekä niiden toimivuutta arktisissa olosuhteissa neljän tutkimuskysymyksen avulla, jotka ovat seuraavat:

 • RURAL-IOT

  IoT Innovations for Sensing and Positioning in Rural Areas

  RURAL-IOT -projektin tarkoituksena on luoda Lappiin uusia innovaatioita, jotka hyödyntävät edullisia, vähävirtaisia ja liikkuvaan käyttöön soveltuvia IoT-teknologioita.

  RURAL-IOT -projektin päätavoitteena on tuottaa kaksi pilottisovellusta, joiden avulla havainnollistetaan IoT-teknologioiden hyödyntämistä ja kaupallistamismahdollisuuksia tapauskohteissa.

 • WIRMA

  Industrial IoT Applications in Winter Road Maintenance

  WIRMA-hankkeessa kehitetään talvihoidon päätöksentekoa ja suunnittelua hyödyntämällä eri lähteistä kerättyä sensori- ja keliennustedataa.

  Hankkeen tuloksena syntyy:

 • ALASCA

  Automated Road Monitoring Pilot Using 2D Laser Scanning

  ALASCA-pilotin tarkoituksena on tuoda täysin uusi lähestymiskulma tieverkon ennakoivaan kunnossapitoon ja kunnossapidon laadun valvontaan. Pilotin visiona on tuottaa päätieverkolta reaaliaikaista mittaustietoa mm. liittyen polanteisiin, polanneuriin, lumivalleihin, sohjo-ojiin, ojien syvyyksiin ja muihin kunnossapitovaatimuksiin liittyviin parametreihin.

 • Älykkäät Arktiset Rekat

  Älykkäät Arktiset Rekat

  Hankkeessa kehitetään reaaliajassa toimiva tarkka paikallinen tiesääinformaatio ja -ennuste valitulle tieosuudelle Kevitsan ja Kemin välille (E75 tie). Informaatio tuotetaan hyödyntäen kaivosliikenteessä toimiviin rekkoihin integroitua kitkamittaus- ja telematiikkajärjestelmää, joka tuottaa ajon aikaista tietoa keliolosuhteista. Tämä data kerätään reaaliajassa, yhdistetään alueen tiesääasemien dataan sekä Ilmatieteen laitoksen tiesäätuotteisiin.

 • Sod5G

  Sod5G

  Sodankylän lentoaseman ajoneuvotestaus- ja lentotoiminta-alueen yhteyteen toteutetaan Sod5G-hankkeessa Ilmatieteen laitoksen 5G-verkon ja tiesääpalveluiden kehitys- ja pilotointiympäristö, jossa on toimiva 5G-testiverkko, älykkään liikenteen kommunikaatiojärjestelmien testausympäristö 3G/4G/5G, IEEE 802.11p autojen välinen kommunikaatio ja perinteinen Wi-Fi kommunikaatiojärjestelmä. Lyhyen kantaman verkkoja palvelee tienvarsiasemana Ilmatieteen laitoksen kaksi interaktiivista tiesääasemaa.