Oulun Yliopisto

 • FUAVE

  The Finnish UAV Ecosystem - Suomen UAV-ekosysteemi

  Miehittämättömien ilma-alusten (UAV) hyödyntäminen lisääntyy nopeasti. Monitieteisen FUAVE konsortion tavoitteena on perustaa uusi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppanuusverkosto tukemaan tulevaisuuden miehittämättömään ilmailuun ja sen sovelluksiin liittyvän suomalaisen tietopohjan ja liiketoiminnan kehittämistä. Visiomme on, että kontrolloidut testialueet ovat kestävän kehityksen perusta.

 • VED

  VED- Vähähiilisyyttä edistävät drooniratkaisut (Lapin Liiton EAKR-hanke)

  Hanke on osa laajempaa selvityshankekokonaisuutta, jossa tavoitteena on pääpaino on hankkia alueille ammattimaiseen droonitoimintaan sopivaa testilaitteistoa ja sensoreita testattavaksi ja evaluoitavaksi erilaisissa käytännön pilottikokeiluissa.

 • VED

  VED – Low-carbon, energy-efficient drones

  The project develops innovative drone solutions and new environmentally-friendly practices to promote low carbon and extend the use of drone solutions to different applications. This project is a sub-project of three separate research projects comprised in different parts of the country.

 • TrustedMaaS

  Personalization, Privacy and Quality Control for MaaS with Blockchain

  Mobility as a service (MaaS) is a unifying platform for different transport services for a personalized journey with a single ticket. Blockchain is a distributed and immutable transaction ledger that provides trust between two actors without a need for a trusted third party. Blockchain is a clear candidate technology to solve some of the challenges presented in current MaaS platforms implementations.

 • Autonomisten työkoneiden ja ajoneuvojen arktinen testausympäristö

  Autonomisten työkoneiden ja ajoneuvojen arktisen testausympäristön kehittäminen Oulun yliopiston kampukselle ja Ouluzone-moottoriurheilukeskukseen

  Tavoitteena on autonomisten työkoneiden ja ajoneuvojen arktisen kehitys- ja testausympäristön suunnittelu, kehittäminen ja mallintaminen Oulun yliopiston kampukselle ja Ouluzone-moottoriurheilukeskukseen.

 • HCT-yhdistelmien stabiliteettitutkimus

  HCT-puutavarayhdistelmien ajoseuranta- ja stabiliteettitutkimus

  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tutkimustietoon perustuen puutavarakuljetuksissa, kokonaismassaltaan nykyistä 76 tonnia painavampien raskaiden kuorma-autojen ja niiden perävaunuyhdistelmien (High Capacity Transport,(HCT)) ajokäyttäytyminen ja liikenneturvallisuus Pohjois-Suomessa, Ivalo-Rovaniemen ja Kuusamo-Oulun tiereiteillä. Tutkimukset toteutetaan kokein sekä erityisten standardien mukaisia koejärjestelyjä soveltaen sekä normaalin käytännön kuljetussuorituksen aikana tehtävin mittauksin ja seurannoin.