Sitra

  • Open Arctic MaaS

    Open Arctic MaaS

    Open Arctic MaaS:ssa tutkitaan pilotoimalla rural-MaaS -konseptia kestävän ja hallitun matkailun kasvun mahdollistajana. Pilotoitava konsepti perustuu Digitransit Reittioppaaseen ja sen taustalla oleviin avoimiin ratkaisuihin, konseptia räätälöidään matkailun ja harvaan asutun alueen tarpeisiin.

  • ALPIO-tutkimus

    Alueellisen liikkumisen palveluiden integroitu operointi, tutkimus

    ALPIO-hankkeessa yrityskonsortio kehittää ja pilotoi avointa palvelualustaa kaikkien liikkumis- ja välityspalveluntarjoajien käytettäväksi. Ratkaisu yhdistää joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten toiminnanohjauksen, välityksen, optimoinnin ja yhdistelyn tuoden sekä avoimen markkinan että julkisesti tuetut henkilökuljetukset yhteen.