Sjöfartsverket

  • Talvimerenkulun tutkimus 2020–2021

    Talvimerenkulun tutkimus 2020–2021

    Liikenne- ja viestintäviraston, Väyläviraston ja Ruotsin merenkulkuviranomaisten (Sjöfartsverket ja Transportstyrelsen) yhteistyö talvimerenkulun turvallisuuden tutkimuksessa on jatkunut 1970-luvulta lähtien edellä mainittuja merenkulun organisaatioita vastaavien organisaatioiden kesken (aiemmin Suomessa Merenkulkulaitos).