Tampereen kaupunki

 • SHOW

  SHared automation Operating models for Worldwide adoption

  The EU-funded SHOW project is realised by a consortium of 69 partners and applied in 20 European cities. It aims to estimate and evaluate the role of autonomous vehicles (AVs) in making urban transport more effective, sustainable and user friendly. The project will deploy a fleet of 74 AVs of all types including buses, taxis, MaaS connected automated cars and cargo vehicles for all transport users in both mixed traffic and dedicated lines operating under traffic speeds ranging from 18 to over 50km/h.

 • SmartRail#2
  SmartRail 2. innovaatiovaihe
  vt7neg Ke, 23/09/2020 - 10:14

  SmartRail-ekosysteemin tavoitteena on tulla kansainvälisten markkinoiden houkuttelevimmaksi raitiovaunuun integroitujen toimintojen ja palveluiden tuottajaksi pääkohteena kestävää ja käyttäjäkeskeistä liikennejärjestelmää toteuttavat kaupungit. Teknologisena fokuksena on toteuttaa matkustaja- ja elinkaaripalveluiden osalta maailman paras raitiovaunu sekä tuottaa raitiovaunujen turvallisuutta ja joustavuutta lisääviä ratkaisuja kohti autonomista liikennettä.

 • SmartRail#1
  SmartRail 1. innovaatiovaihe
  vt7neg Ke, 30/10/2019 - 10:07

  SmartRail-ekosysteemin tavoitteena on tulla kansainvälisten markkinoiden houkuttelevimmaksi raitiovaunuun integroitujen toimintojen ja palveluiden tuottajaksi pääkohteena kestävää ja käyttäjäkeskeistä liikennejärjestelmää toteuttavat kaupungit. Teknologisena fokuksena on toteuttaa matkustaja- ja elinkaaripalveluiden osalta maailman paras raitiovaunu sekä tuottaa raitiovaunujen turvallisuutta ja joustavuutta lisääviä ratkaisuja kohti autonomista liikennettä.

 • Waltti-ruutu

  Waltti-ruutu – Managing Public Screen Digital Content in Public Transportation

  Project develops novel management and administration tools and processes for digital services and digital content in public transportation domain.

 • Waltti-ruutu

  Waltti-ruutu – Joukkoliikenteen näyttösisältöjen sujuva hallinta

  Projekti kehittää joukkoliikenteen julkisten näyttöjen digitaalisten sisältöjen ja palveluiden hallinnan tapoja ja menetelmiä yhdessä kaupunkien edustajien kanssa.

 • TestITS
  Automaattiliikenteen testialueen suunnitelman laatimisesta Tampereen kaupungille
  vt7neg Ke, 30/05/2018 - 20:30

  Työssä on tarkoitus laatia Tampereen kaupungille automaattiliikenteen testialueen suunnitelma, jonka avulla valittu alue tai kaupunginosa on valmis tason 4 ajoneuvojen testausta varten

 • Living Lab Bus

  Living Lab Bus (LLB)

  Living Lab Bus -hanke tarjoaa joukon normaalissa liikenteessä olevia sähköbusseja avoimeksi kehitys- ja kokeiluympäristöksi halukkaille tahoille. Hankkeen tavoitteena on tukea ja nopeuttaa erilaisten palveluiden ja teknologioiden kokeilua oikeassa toimintaympäristössä, mahdollistaen kokemukset ja palautteen tavallisilta käyttäjiltä.