TTY

 • Taloudellisten ohjauskeinojen vaikutukset henkilöautoliikenteen päästöihin ja energiankulutukseen
  Taloudellisten ohjauskeinojen vaikutukset henkilöautoliikenteen päästöihin ja energiankulutukseen
  vt7neg Ke, 30/05/2018 - 20:28

  Liikenne on merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja Suomessa, ja yli puolet liikennesektorin kotimaassa muodostuneista päästöistä syntyy henkilöautoliikenteen seurauksena. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on kuitenkin selkeät tavoitteet ja erilaisia rajoja esitetään sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

 • Automatisaation ja MaaS-palveluiden vaikutukset liikkumistottumuksiin
  Automatisaation ja MaaS-palveluiden vaikutukset liikkumistottumuksiin
  vt7neg Ke, 30/05/2018 - 20:04

  Digitalisaatio ja automatisaatio ovat olleet viime vuosina liikennesektorin kuumimpia puheenaiheita. Niiden on arvioitu mullistavan liikennejärjestelmää ja muun muassa parantavan liikenneturvallisuutta, liikennejärjestelmän tehokkuutta ja liikenteen ympäristöystävällisyyttä sekä muokkaavan ihmisten liikkumistottumuksia erilaisiksi. Tutkimustyö aiheen parissa onkin kiihtynyt viime vuosina merkittävästi.

 • Automatisoituvan tieliikenteen turvallisuusvaikutukset Suomessa (väitöskirja)
  Automatisoituvan tieliikenteen turvallisuusvaikutukset Suomessa (väitöskirja)
  vt7neg Ke, 30/05/2018 - 20:19

  Tieliikenteen automatisaation keskeisimpänä hyötynä pidetään liikenneturvallisuuden parantumista onnettomuuksien vähentyessä. Automatisaation edetessä liikenneturvallisuustutkinta kohdentuu entistä enemmän osittain ja jopa kokonaan automatisoidun ajon mahdollistaviin järjestelmiin.