Taloudellisten ohjauskeinojen vaikutukset henkilöautoliikenteen päästöihin ja energiankulutukseen

Projektin nimi
Taloudellisten ohjauskeinojen vaikutukset henkilöautoliikenteen päästöihin ja energiankulutukseen
Koordinaattori
Budjetti
0.120 M€
Aikataulu
2017-01 - 2020-12
Hankkeen tyyppi
Mallinnus, simuloinnit
Skenaariot, ennakointi
Tekninen kehitys
Ympäristö
Tieliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Ajoneuvotehokkuus
Ajoneuvoteknologia
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

Liikenne on merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja Suomessa, ja yli puolet liikennesektorin kotimaassa muodostuneista päästöistä syntyy henkilöautoliikenteen seurauksena. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on kuitenkin selkeät tavoitteet ja erilaisia rajoja esitetään sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Liikennesektorin päästöjä voi vähentää tehokkaasti liikkumistottumuksiin vaikuttamalla, eli esimerkiksi liikennesuoritetta laskemalla ja sen kulkutapajakaumaa muuttamalla. Kuitenkin myös ajoneuvojen käyttövoiman muutoksilla ja energiankulutuksen pienentämisellä on ympäristön kannalta suuri merkitys. Näihin on mahdollista vaikuttaa erilaisilla taloudellisilla ohjauskeinoilla, kuten verotuksella.

Väitöskirjatutkimuksessa selvitetään taloudellisten ohjauskeinojen vaikutuksia autokannan uudistumiseen. Tutkimuksen osana tuotetaan Suomeen sovellettu autokantamalli, jonka avulla erilaisia ohjauskeinoja voidaan arvioida erilaisissa tulevaisuuden liikkumiskehitysskenaarioissa. Näin selvitetään millaiset vaikutukset taloudellisilla ohjauskeinoilla on autokannan uudistumiseen ja tätä kautta henkilöautoliikenteen päästöihin ja energiankulutukseen tulevaisuudessa.

Hankkeeseen liittyvät julkaisut
Rahoittajat