Talvimerenkulun tutkimus 2020–2021

Projektin nimi
Talvimerenkulun tutkimus 2020–2021
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.200 M€
Aikataulu
2020-01 - 2021-12
Hankkeen tyyppi
Mallinnus, simuloinnit
Tekninen kehitys
Ympäristö
Meriliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Puhdas meriteknologia
Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäviraston, Väyläviraston ja Ruotsin merenkulkuviranomaisten (Sjöfartsverket ja Transportstyrelsen) yhteistyö talvimerenkulun turvallisuuden tutkimuksessa on jatkunut 1970-luvulta lähtien edellä mainittuja merenkulun organisaatioita vastaavien organisaatioiden kesken (aiemmin Suomessa Merenkulkulaitos).

Tutkimushaun erityisenä painopistealueina (Special research topics) ovat mallikoemenetelmien kehittäminen jääluokan vaatiman konetehon luotettavampaa määrittämistä varten.
Hankkeet:

 • W20-11 EEDIAssistance II, EEDI and the need for icebreaker assistance II
  Hankkeessa vertaillaan jäänmurtaja-avustuksen tarvetta uusien EEDI-yhteensopivien alusten ja vanhempien alusten välillä.
 • W20-2 DronePilot, Using drones in icebreaker operations in the Baltic Sea – a demonstration
  Hankkeessa tarkastellaan droonien tarjoaman tiedon hyödyntämistä jäänmurtajien toiminnassa Itämerellä.
 • W20-4 TIDE Towing In Ice During Escort
  Hankkeessa arvioidaan hinaukseen liittyviä käytäntöjä olemassa olevien keulatyyppien ja uusien, nk. EEDI-keulatyyppien suhteen.
 • W20-9 Grice-BoB Granular ice simulation for Bay of Bothnia
  Hankkeessa tavoitteena on parantaa merijään ennustamista simuloimalla jääolosuhteita Pohjanlahdella.
 • W21-1 DistAssist
  Hankkeessa kokeillaan korkeataajuuksisen tutkan käyttämistä jäänmurtajalla seuraamaan etäisyyttä avustettavaan laivaan sekä varoittamaan etäisyyden muuttumisesta.
 • W21-11 BalticFIRE
  Hankkeessa parannetaan Itämerellä nyt käytössä olevia jääennustemalleja tarkempien lähtötietojen avulla. Lähtötietoja saadaan satelliittijärjestelmistä ja rannikkotutka-asemilta.
 • W21-3 WinterSim
  Hankkeessa on tavoitteena tehdä dataan perustuva simulaatiomalli koko Itämeren talvimerenkulkujärjestelmästä.
 • W21-9 ShaftRes
  Hankkeessa tarkastellaan jääluokkamääräyksessä käytettyä oletusta potkurin ja jäälohkareen vuorovaikutuksen aiheuttamasta herätteestä akselilinjassa täysmittakaamittausten perusteella.

 

 

Hankkeeseen liittyvät julkaisut