TARVA

Projektin nimi
Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskerotimilla
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.100 M€
Aikataulu
1995-01 - 2018-12
Hankkeen tyyppi
Mallinnus, simuloinnit
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Maaseutu
Tieliikenne
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Liikenteenhallinta ja tilannekuva
Älykäs infra
Väylät ja kunnossapito
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

TARVA on yleisnimi turvallisuusvaikutusten arviointiohjelmistoille (Turvallisuusvaikutusten ARviointi VAaikutuskertoimilla), jotka perustuvat ns. empiirisellä Bayesin menetelmällä laskettuun nykytilan turvallisuusarvioon ja toimenpiteiden kansainvälisesti tutkittuihin vaikutustietoihin.

Ensimmäinen Tarva tehtiin 1990-luvulla ja vuonna 2018 käytössä on maanteiden tarkasteluihin tarkoitetut versiot Suomesta ja Liettuasta sekä rautateiden tasoristeysten tarkasteluihin tarkoitettu versio Suomesta. Lisäksi olemassa on joitakin esittelyversioita.

 

Aikataulusta: Vuodesta 1995 alkaen, uuden ohjelmaversion kehitys vuonna 2018

Budjetista: Ohjelma v. 2018: 72 k€, ylläpito n. 35 k€/versio/vuosi + kehitys vaihtelevasti

Hankkeeseen liittyvät julkaisut