Energia ja ajoneuvot

  • Bio- ja vähähiiliset polttoaineet
  • Ajoneuvotehokkuus
  • Ajoneuvoteknologia
  • Hybridivoimat
  • Sähkö- ja polttokennoajoneuvot
  • Puhdas meriteknologia

 

Mukana: VTT, Aalto-yliopisto ja Turun AMK sekä LVM (puheenjohtaja), VM, Traficom ja HSL