Liikennejärjestelmä

TransDigin ohjausryhmä on sekä hallinnollisesti työtä ohjaava, että teemaryhmien sisällön kokoava ja liikennejärjestelmänäkökulman mukaan tuova ryhmä. Kehittyvä liikennejärjestelmä kattaa kestävän, saumattoman ja turvallisen liikenteen kehittämisen ja tutkimuksen, liikenteen digitalisaation mukanaan tuomat uudet palvelut, innovaatiot ja liiketoiminnan mahdollisuudet.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii TEM, ja siinä ovat mukana kaikki rahoittajatahot, ITS Finland ja tiedotuksesta vastaava Motiva.

Rahoittajat: LVM, TEM, YM, VM, Traficom, HSL ja VTT

Tutkimusosapuolet: VTT, Lapin AMK, Kaakkois-Suomen AMK, Ilmatieteen laitos, Aalto-yliopisto, Turun AMK, TTY, TaY ja Metropolia AMK