Liukastumistapaturmat ovat edelleen yleisiä – pysytään pystyssä!

VTT teki LVM:n, Traficomin ja Ilmatieteen laitoksen toimeksiannosta tutkimuksen, jonka päätavoitteena oli selvittää liukastumis- ja kaatumistapaturmien yleisyyttä, taustaa ja niiden ehkäisytyötä toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Tavoitteina oli myös tarkastella talvikunnossapidon ja jalankulkusääpalveluiden merkitystä liukastumistapaturmien ehkäisytyössä ja kävelyn huomioonottamista kuntatason liikennejärjestelmäsuunnittelussa.

Nainen liukastuu jäisissä portaissa

Tutkimuksen mukaan liukastumis- ja kaatumistapaturmat ovat hyvin yleisiä. Liukastumistapaturmien yleisyys on tunnistettu jo muutamassa vuosituhannen vaihteessa tehdyssä selvityksessä, eikä tilanne ole nykypäivään mennessä kehittynyt parempaan suuntaan. Lisäksi tapaturmista kertyy vuosittain merkittäviä kustannuksia. Liukastumistapaturman taustalla vaikuttavat tyypillisesti jäiset olosuhteet, talvikunnossapidon puutteet tai keliin sopimattomat kengät, ja niiden seuraukset jakautuvat väestöryhmille epätasaisesti.

Tulokset osoittavat, että jalankulun turvallisuus talviolosuhteissa on huolestuttavalla tasolla. Jalankulkijoiden kaatumisia ja liukastumisia ei kuitenkaan määritellä liikenneonnettomuuksiksi, eivätkä ne siten saa juurikaan huomiota liikenneturvallisuustyössä. Ilmastonmuutoksen myötä yleistyvien liukkaiden kelien ja väestön ikääntymisen myötä liukastumistapaturmia on todennäköisesti jatkossa enemmän, ja niiden seuraukset voivat olla entistä vakavampia. Kasvavalla liukastumisriskillä voi olla vaikutusta kävelyn kulkutapaosuuteen. Toisaalta myös liikkumattomuus on suuri ongelma, josta on viime aikoina myös kirjoitettu paljon julkisuudessa.

Tutkimuksen tulosten perusteella on mahdollista suositella, että liikenneturvallisuustyötä tulisi laajentaa sisältämään jalankulkijoiden kaatumistapaturmat. Myös Ilmatieteen laitoksen viranomaistoimintana toteutetun liukkaan jalankulkusään varoittamisen näkyvyyttä tulisi nostaa mediassa samalle tasolle muun säävaroittamisen kanssa. Liukastumis- ja kaatumistapaturmien tilastointia tulisi myös parantaa, jotta niiden seuranta helpottuisi.

 

Tagit