SmartRail-ekosysteemi laajenee – toinen innovaatiovaihe alkamassa

SmartRail ekosysteemin toinen innovaatiovaihe käynnistyy helmikuussa 2020. Business Finlandin rahoittaman kaksivuotisen projektin kumppaneina ovat Skoda Transtech, VTT, Tampereen yliopisto, Creanex, DA-Design, Lumikko, Tamware sekä EC Engineering. Toisen innovaatiovaiheen kehittämisen keskiössä ovat mm. älykäs ja ennakoiva käyttö ja huolto raideliikennekaluston ilmanvaihto- ja ovijärjestelmissä, älykkäät rakenteet, kaluston ICT varustelu ja sen tietoturvallisuus, kuljettajan suorituksen monitorointi, sekä käytettävyyden arviointi. Lisäksi toisessa innovaatiovaiheessa toteutettavan tutkimuskokonaisuuden yhtenä pääteemana on yhteiskuntataloudellisen ja liiketoiminnallisen vaikuttavuuden arviointi. Tässä arviointityössä rakennetaan raideliikennekeskeisen palvelukokonaisuuden vaikuttavuuden arviointikehikko mittareineen. Kehikossa tarkastellaan vaikutuksia sekä liiketoiminnan ja yritysvetoisen viennin näkökulmasta, että kaupunkien liikennejärjestelmän ja liikkujia koskevien yhteiskuntataloudellisten tavoitteiden toteutumisen näkökulmista.

Kokonaisuutena SmartRail-ekosysteemin tavoite on tulla markkinoiden houkuttelevimmaksi kiskokalustoon ja raideliikenteeseen integroitujen toimintojen ja palveluiden tuottajaksi matkalla kohti kestävää liikkumista, sujuvia matkaketjuja ja käyttäjäkeskeisiä palveluja. Teknologinen fokus on toteuttaa matkustaja- ja elinkaaripalveluiden osalta maailman paras raitiovaunu sekä tuottaa raideliikenteen turvallisuutta ja joustavuutta parantavia ratkaisuja edettäessä kohti autonomista liikennettä. SmartRail-ekosysteemin vuosiliikevaihdon siihen kytkeytyvine Maas-palveluineen on arvioitu olevan vuonna 2024 noin miljardin ja 2030 useita miljardeja.Sähköjunia – Lähde: Tampereen Raitiotie Oy

SmartRail-ekosysteemin kilpailukyky pohjautuu yritysten, julkistahojen ja tutkimusorganisaatioiden monipuoliseen osaamiseen, joka valjastetaan palvelemaan yhteistä tavoitetta. Keskeinen työkalu tässä on systemaattisesti johdettu yhteiskehittäminen prosessi, mukaan lukien loppukäyttäjien osallistaminen ketteriin kokeiluihin Living Lab -ympäristössä, tuotekehityksen vauhdittamiseksi ympäristönäkökulmat huomioon ottaen. SmartRailissa toteutetaan siis Quintuple Helix -innovaatiomallia.

Co-Innovation hankekokonaisuus on suunniteltu niin, että kunkin toimijan projektit tukevat koko SmartRail-ekosysteemin yhteisten tavoitteiden saavuttamista. SmartRailin ensimmäinen innovaatiovaihe käynnistettiin Business Finlandin tukemana alkuvuodesta 2019 yhteistyössä Skoda Transtechin, Mevean, Mipron, 3D Talon, Tampereen Raitiotien, Business Tampereen, Tampereen kaupungin, Helsingin kaupungin liikennelaitoksen, Kajaanin ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston ja VTT:n kanssa.

Lisätietoja:
1. innovaatiovaihe Jukka Laitinen, puh. +358 40 518 1098, jukka.laitinen@vtt.fi
2. innovaatiovaihe Petri Mononen, puh. +358 40 515 5808, petri.mononen@vtt.fi
SmartRail–ekosysteemi Raine Hautala, puh. +358 40 584 1114, raine.hautala@vtt.fi

Kuvan lähde Tampereen Raitiotie Oy

 

Tagit