Uraauurtava autonomisen junan kehityshanke etenee testivaiheeseen – tavoitteena kasvattaa rautatiekuljetusten määrää ja luoda raiteille uudenlaisia kuljetuspalveluita

Suomessa on etenemässä testivaiheeseen maailmanlaajuisesti uraauurtava autonomisen junan kehityshanke. Hankkeen tavoitteena on synnyttää täysin uudenlaisia kuljettamisen ja liikkumisen palveluita raiteille ja kasvattaa voimakkaasti rautatiekuljetusten määrää. Suomalaisen Proxionin vetämässä, kaikkiaan parinkymmenen tekniikan alan toimijan hankkeessa innovoidaan raiteille ketterää ja vähäpäästöistä kuljetuskonseptia, jota pääsevät hyödyntämään ensimmäisenä suuret teollisuusyritykset. Tulevaisuudessa siintää myös älykäs autonominen henkilöliikenne kiskoilla.

Autonomisen junan vaunuja.
 
Suomalaisen raideliikenteen, -logistiikan ja -infrastruktuurin asiantuntijayritys Proxionin vetämä autonominen juna-hanke etenee alkukesästä saadun rahoituspäätöksen myötä pilotointivaiheeseen, jossa testataan, simuloidaan ja koeajetaan autonomisen junan ohjelmistot ja kalusto. Hanke on merkittävä harppaus kohti tulevaisuuden liikkumista, ja Proxion toimiikin suunnannäyttäjänä koko raideliikenteen käytettävyyden ja ketteryyden kehittämisessä.

”EU:n asettamat tiukat ilmastotavoitteet puoltavat juuri sähkökäyttöisten liikkumismuotojen kehittämistä, ja rautatieliikenne on tämän hetken energiatehokkain tapa siirtää tavaraa maata pitkin. Raideliikenteen innovatiivinen kehittäminen onkin avainasemassa, kun tavoitteena on kehittää liikkumista alati vähäpäästöisemmäksi ja päästä raiteiden parempaan käyttöasteeseen”, sanoo autonominen juna -hankkeen projektijohtaja Reijo Viinonen Proxionilta.

Proxionin autonomisen junan pilotointi aloitetaan jo tämän vuoden loppupuolella. Näillä näkymin junaa päästään operoimaan vuonna 2023.

Autonominen juna vähentää päästöjä ja lisää turvallisuutta kiskoilla

Autonomisuus liikkumisessa on maailmanlaajuinen trendi, jonka toteutuskeinoja innovoidaan jatkuvasti. Maanteillä, ilmassa ja meriliikenteessä kehitystyössä ollaan jo pitkällä, mutta raiteilla kehitys on ollut hitaampaa.

Hankkeessa kehitettävän pienjunayksikön on tarkoitus olla vähäpäästöisempi ja kustannustehokkaampi ratkaisu teollisuuden lähikuljetuksiin, jotka hoidetaan vielä nykyisin pääasiassa maantiekalustolla. Erityisen tärkeäksi valttikortiksi nousee turvallisuus. Kehityshankkeen innovaatiokumppani Teknologian tutkimuskeskus VTT on mukana mahdollistamassa turvallisen automaation kiskoilla.

”On tärkeää taata, että autonominen juna toimii luotettavasti kaikissa olosuhteissa ja monenlaisissa rataympäristöissä. Se on harppaus kohti turvallisempaa raideliikennettä. Yksikköön kehitetään esimerkiksi sensorien tulkintatekniikkaa ja lämpökameran ja tutkahavaintojen yhdistämistä, jotta edessä oleviin mahdollisiin esteisiin tai tilanteisiin osataan reagoida oikein ja ajoissa”, kertoo johtava tutkija Pertti Peussa VTT:ltä.

Autonomisen pienjunan etuja ovat myös ketteryys ja investoidun infran pitkäikäisyys. Lisäksi se tarjoaa ratkaisun kuljettajien saatavuusongelmaan, koska nimensä mukaisesti autonominen juna liikkuu itsenäisesti ilman kuljettajaa.

Autonomiselle raideliikenteelle suurta kysyntää kansainvälisesti

Kunnianhimoisen hankkeen ensimmäisenä päämääränä on pilotoida Suomessa tavarankuljetuksen automaattista raideliikennettä, joka on kaupallistettavissa ja jolle on suurta kysyntää kansainvälisesti.

Pilotilla pyritään ensiksi parantamaan Suomelle tärkeiden metallin- ja puunjalostuksen teollisuudenalojen toimintaedellytyksiä. Hankkeessa on tehty yhteistyötä teräsyhtiö Outokummun Tornion ja metsäteollisuusyritys Stora Enson Imatran yksiköiden kanssa. Myöhemmin katse suunnataan laajemmin raideliikenteeseen, jossa liikkuvat sekä tavarat että ihmiset.

”Rautateiden automaation ja ekosysteemien kehittäminen on tällä hetkellä monen Euroopan maan kansallinen intressi. Kaikessa liikkumisessa kaivataan tekoälypohjaisia, datan hyödyntämiseen liittyviä ratkaisuja, jotka ovat keskiössä myös autonomisen junan hankkeessa. Koko hanke edustaa uskaliasta, innovatiivista pilotointia, jonka avulla syntyy kustannustehokkaita, dynaamisia ja elinkeinoelämän tarpeita tukevia uusia palveluita”, sanoo Suomen liikenne- ja viestintäministeriön raideliikenteen automaatioon erikoistunut virkamies Janne Hauta.

Autonominen juna on Co-Innovation -kehityshanke, jonka rahoittavat Business Finland sekä mukana olevat yritykset Proxion Oy, VTT, Teräspyörä Oy ja Electric Power Finland Oy. Proxion koordinoi ja vastaa projektista sekä tietojärjestelmistä. VTT tuottaa projektille ympäristön havainnointiin tarvittavan sensoriteknologian ja ohjelmiston, Teräspyörä Oy vastaa kaluston kehittämisestä ja Electric Power Finland Oy raidelaitteiden digitalisoinnista.


Lisätietoja:

Proxion Oy
Projektijohtaja, Autonominen juna -kehityshanke Reijo Viinonen
reijo.viinonen@proxion.fi
puh. +358 40 630 0631

VTT
Principal Scientist Pertti Peussa
pertti.peussa@vtt.fi
puh. +358 40 501 5819

Electric Power Finland Oy
kehityspäälikkö Jani Tupitsa
jani.tupitsa@epf.fi
puh. +358 40 141 0142

Teräspyörä-Steelwheel Oy
toimitusjohtaja Kimmo Hämäläinen
kimmo.hamalainen@steelwheel.fi
puh. +358 45 225 3363
 

Proxion Oy
Proxion on vuonna 2005 perustettu suomalainen asiantuntijapalveluita tuottava konserni, jonka ydinosaamista ovat vaativat julkiset ja yksityiset raideinfrastruktuurin projektit. Alati kasvavaan proxionilaisten joukkoon kuuluu yli 140 kokenutta ja ennakkoluulotonta alan huippuosaajaa, joilla on laaja-alaista kokemusta mittavista projekteista sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Proxion haluaa omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että raiteilla tapahtuvien kuljetusten määrä kaksinkertaistuu.

 

Tagit