Uusien käyttövoimien jakeluverkko laajenee ja polttoaineiden hintavertailu helpottuu uuden säädöksen myötä

Traficom ja VTT olivat vuosina 2019–2020 mukana EU:n Programme Support Action (PSA) -tyyppisessä hankkeessa FPC4C https://fpc4consumers.eu/project/ 

Sen tavoitteena oli kehittää ja pilotoida uusien käyttövoimavaihtoehtojen esittämistapoja, jotta kuluttajien hintavertailu olisi helpompaa.

Hintavertailusta on säädetty osana niin sanottua jakeluinfradirektiiviä (2014/94/EU), joka ohjaa jäsenmaita rakentamaan jakeluverkkoa uusille käyttövoimille.

Ilmoitusmenettely tuli käyttöön 7.12.2020, ja sen sisällöstä saa lisätietoja Traficomin sivulta: Polttoaineiden vertailuhintojen laskeminen

Jo aiemmin on saman säädöksen nojalla otettu käyttöön uudet polttoaineiden merkinnät jakeluasemilla.

Uudet polttoainemerkinnät vanhojen rinnalle – ole tarkkana tankatessa (Traficom)

Polttoaineiden jakeluverkko laajenee

Perinteisten polttonesteiden rinnalle tulee tarjolle ainakin kaasua (metaani) ja sähköautojen latausasemia. Suomessa vetyä ei vielä ole tarjolla, mutta Kaliforniassa sitä on jo jakelussa kymmenillä asemilla normaalien polttoaineiden rinnalla.

Vedyntankkausasema ja polttoainelaadut
 

Vedyntuotantoyksikkö huoltoaseman katolla
Kuva 3. Kalifornialaisella huoltoasemalla vety myös tuotetaan paikallisesti aseman ”katolla” olevassa yksikössä. Kuva Juhani Laurikko, VTT.

 

polttoainekustannusten vertailun pilotointi huoltoasemalla
Kuva 4. Fuel Price Comparison -hankkeessa pilotoitiin polttoainekustannusten vertailun esittämistä yhteensä kymmenellä asemalla eri puolilla Etelä-Suomea. Kuva Juhani Laurikko, VTT.

 

Informaation vaikuttavuus seuraavan auton valinnassa
Kuva 5. Huoltoasemalla kyseltiin pilotointien yhteydessä tankkaajilta muun muassa, mitä mieltä he olivat kuvassa yksi näkyvän hintavertailunäytön informaation tärkeydestä ja sen merkityksestä tulevissa autovalinnoissa.

 

Sähköautojen pikalatausasemia
Kuva 6. Sähköautojen pikalatausasemia rakennetaan koko ajan lisää, mutta niiden käyttöaste jää vielä vähäiseksi, koska kaikissa sähköautoissa ei ole valmiuksia yli 100 kW lataustehoille. Kuvassa on ensimmäinen Suomen tehokkainta lataustehoa tarjoava IONITY-ketjun 350 kW tehoinen latausasema Paimiossa. Samanlaiset laturit löytyvät nykyään myös Lahdesta ja Hämeenlinnasta. Kuva Juha Laurikko, VTT.
 
Teslojen lataamiseen soveltuvia pikalatausasemia
Kuva 7. Tesla-sähköautojen omistajat voivat nauttia merkin omista pikalatausasemista, joissa latauspisteitä on yleensä useita, tyypillisesti 6–8. Kuva Juhani Laurikko, VTT.
 

 


 

Tagit