VAMOS!

Projektin nimi
Value Adding Mobility Services
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.680 M€
Aikataulu
2017-03 - 2018-12
Hankkeen tyyppi
Liiketoimintamallit ja -potentiaali
Pilotointi
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Kaupunkiliikenne
Maaseutu
Teemat
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Käyttäjätarpeet ja -kokemukset
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Tiivistelmä

VAMOS! -projekti toimii avoimena ekosysteeminä, jossa kehitetään yritysvetoisesti liikkumiseen liittyviä palveluyhdistelmiä - lisäarvopalveluita liikkumiseen ja liikkumista lisäarvopalveluna.

Hankkeessa keskitytään tuotteistamaan ja nopeuttamaan ”liikkuminen ja oheisaktiviteetit lisäarvopalveluna” -yhdistelmien markkinoille tuloa. Palveluita ja niiden tarjoamista kehitetään mm. osana tapahtumien palveluita ja mobiilipalvelukanavia sekä tavoitelähtöisesti sovittaen liikkumispalveluita matkakohteen ja siihen liittyvän kontekstin mukaan.

Mukana olevien yritysten palveluihin kuuluvat mm. mobiilimaksut ja -liput, autojen sekä parkkipaikkojen vertaisvuokraus, kimppakyydit, rajapintojen hallinta, mobiilipalvelukanavat ja automatisoidut hotellipalvelut. Projekti toimii avoimella yhteistyömuodolla eli uudet toimijat ovat tervetulleita mukaan.

Tutkimushanke tarkastelee asiakastarpeita, ekosysteemiliiketoimintaa sekä vaikutuksia.

Muut kommentit
Mobility and associated activities as a Service - MaaaaaS
Hankkeeseen liittyvät julkaisut