VED

Projektin nimi
VED- Vähähiilisyyttä edistävät drooniratkaisut (Lapin Liiton EAKR-hanke)
Koordinaattori
Kotimainen yhteyshenkilö
Budjetti
0.294 M€
Aikataulu
2019-06 - 2021-05
Hankkeen tyyppi
Konseptit, esiselvitykset
Pilotointi
Skenaariot, ennakointi
Tekninen kehitys
Vaikutusarviointi
Ympäristö
Maaseutu
Tieliikenne
Teemat
Energia ja ajoneuvot
Sähkö- ja polttokennoajoneuvot
Informaatio- ja liikkumispalvelut
Automaatio & C-ITS
Liikenteenhallinta ja tilannekuva
Yhteentoimivat palvelut (ml. logistiikka)
Älykäs infra
Infran ICT (tietoliikenne, IoT)
Väylät ja kunnossapito
Liikennejärjestelmä
Tiivistelmä

Hanke on osa laajempaa selvityshankekokonaisuutta, jossa tavoitteena on pääpaino on hankkia alueille ammattimaiseen droonitoimintaan sopivaa testilaitteistoa ja sensoreita testattavaksi ja evaluoitavaksi erilaisissa käytännön pilottikokeiluissa.

Ilmatieteen laitos pyrkii löytämään erityisesti arktiseen liikenneympäristöön energiatehokkaampia ja ekologisempia ratkaisuja dronepohjaisen monitoroinnin avulla. Hankkeessa määritellään ne valvontatoiminnot ja -rutiinit joissa autonomisesti toimiva drone voisi avustaa ylläpidollisista

toimenpiteissä ja autonomisessa monitoroinnista. Tutkitaan dronen käyttömahdollisuuksia liikenneympäristön monitoroinnissa ja älykkään liikenteen tukena, tarkkana mittausinstrumenttina. Drone toimii Ilmatieteen laitoksen tutkimustiesääasemien tukena niiden ympäristössä, toteuttaa säähavaintomittauksia tiesääaseman vaikutusalueen ulkopuolella, varmentaen havaintonsa tiesääasemahavaintoja vastaan. Dronet operoivat automaattisesti tiesääaseman yhteydessä käyttäen automaattisia telokointiasemia, jotka mahdollistavat toistuvat automaattiset valvontarutiinit tiesääaseman ympärillä sekä myös valvontalennot tiesääasemien välillä.

Liitynnät (ml. ohjelmat, callit)
Rinnakkaishankkeet EAKR Pohjois-Pohjanmaa ja Uusimaa
Hankkeeseen liittyvät julkaisut