Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen

Name of Project
Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen
Kotimainen yhteyshenkilö
Budget
0.071 M€
Schedule
2018-09 - 2019-04
Type of Project
Piloting
Environment
Rail
Themes
Information and mobility services
User needs and experiences
Abstract

Hankkeen aikana pilotoidaan matkaketjukokeilua Kouvola-Kotka-Kouvola -henkilörautatieliikenteen yhteyteen. Pilottiryhmän kokemusten perusteella voidaan arvioida, lisääkö matkaketjupalvelu(t) kuntalaisissa kiinnostusta käyttää työmatkaliikenteessä junayhteyttä. Tavoite on löytää kokeilun avulla uudenlaisia toimintamalleja, ratkaisuja ja innovaatioita, jotka tekisivät junayhteyden käyttämisen houkuttelevammaksi kuin oman auton käyttäminen. Hankkeessa toteutetaan myös markkinointitempaus ja hac-tapahtuma. Kaikki toimenpiteet tavoittelevat ihmisten tietoisuuden lisäämistä kestävästä liikkumisesta ja julkisten liikennevälineiden tarjoamista mahdollisuuksista.

Hankkeessa laaditaan kyselytutkimus, kootaan tulokset ja analysoidaan niitä. Hankkeessa pyritään tavoittamaan myös yksityisautoilijoita julkisten kulkuneuvojen käyttäjien lisäksi mahdollisuuksien mukaan esim. yritysten tai sairaalan kautta. Selvitetään liityntäyhteyksien olemassaoloa ja toimivuutta, mikä voi olla osana kyselyä mutta vaatii myös erillistä selvitystyötä. Tulostavoite on yhdessä käyttäjien osallistamisen kautta luotu, optimaalinen aikataulu julkiselle liikenteelle yhteysvälillä.

 

Other comments
Tarkka budjetti: 71392€
Publications related to this project