AVS-konferenssin kuulumisia Orlandosta

Vuosittainen AVS (Automated Vehicles Symposium) järjestettiin tänä vuonna heinäkuussa Orlandossa, Floridassa. Konferenssi oli jaettu useampaan aihealueeseen, joista keskityin seuraamaan lähinnä kuluttajanäkökulmaa – mitä tavalliset tienkäyttäjät tietävät automaattiautoista, mitä odotuksia heillä on ja millaisia automaattiautoja ja niihin perustuvia liikkumisen palveluja he ovat valmiita käyttämään ja hyväksymään.

Mielenkiintoinen oli esimerkiksi useammassa sessiossa ja esityksessä mainittu mielipide, että se ei vielä riitä, että tekniikka on turvalliseksi testattu. ”How safe is safe enough?” – eli mikä on riittävän turvallista – riippuukin siitä, mitä kuluttajat ovat valmiita hyväksymään ja ottamaan käyttöön. Tekniikalla on vaikutuksia vain, jos se otetaan käyttöön, ja sitä myös käytetään.

Monissa aiemmissa AVS-konferensseissa on keskitytty täysin itse ajaviin autoihin, eli SAE-tasolle 5 saakka, jossa kuljettajasta tulee matkustaja, eikä autoissa ole välttämättä hallintalaitteita ollenkaan. Nyt AVS:ssä otettiin tavallaan pari askelta takaisin päin ja käsiteltiin käyttäjien hyväksyntää enemmänkin kuljettajan tukijärjestelmien kautta ja automaatiota puolestaan tukijärjestelmien luonnollisena jatkeena.

Sekä USA:sta että Kanadasta oli useampia esityksiä, joissa todettiin, että suuri osa kuljettajista (40 % tai enemmän) raportoi kyselyissä, ettei aina tiedä, mitä auton järjestelmät tekevät ja miksi. Lisäksi suunnilleen yhtä suuri osuus kuljettajista ilmoittaa kytkevänsä järjestelmät pois päältä omasta mielestään väärien hälytysten takia. Lisäksi 40 prosenttia kuljettajista pitää jo nykyistä autopilottia ja vastaavia järjestelmiä itseajavina. Tarvetta kuluttajien valistamiselle on siis selkeästi.

Myös itseajavien autojen toiminta kaikissa tilanteissa, erityisesti erilaisilla keleillä, vaikuttaa huolestuttavan kuluttajia yleisesti. Toisaalta automaatiotekniikalta toivotaan apua siihen, että automaatio vähentää liikenteessä inhimillisiä virheitä, ja että se parantaa liikkumismukavuutta ja liikkumismahdollisuuksia sellaisille ryhmille, jotka eivät voi ajaa itse nykyisiä tavallisia autoja.

Konferenssissa pohdittiin myös automaattiautojen mahdollistamia uusia liikkumispalveluita harva-asutusalueille, joissa tähän mennessä fokuksessa olleet kaupunkialueiden palvelut eivät sovi.

Uuden tekniikan, niin kuljettajien tukijärjestelmien kuin automaationkin, hyväksyttävyys näyttäisi lisääntyvän kokemuksen ja realististen odotusten myötä. Onkin siis tärkeää, että tiedon lisäksi kuluttajille tarjotaan mahdollisuutta kokeilla uutta tekniikkaa erilaisissa piloteissa ja kokeiluissa jo ennen sen varsinaista massamarkkinoille tuloa.

Lisätiedot:
VTT
johtava tutkija Merja Penttinen
puh. 040 554 6826
merja.penttinen@vtt.fi

Tags